CLUBS 1 WIJZIGING ARBEIDSRECHT PER 1 JANUARI 2015 In januari 2015 gaan de eerste wetswijzigingen in op het gebied van het arbeidsrecht. Voor verenigingen en tennisleraren met een tijdelijk contract is het goed om rekening te houden met deze wijzigingen. Per 1 juli 2015 staat deel 2 van de wijzigingen binnen het arbeidsrecht gepland. De wijzigingen per 1 januari 2015 zijn: Proeftijd Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan zes maanden is geen proeftijd meer mogelijk. Concurrentiebeding In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding worden opgenomen tenzij de werkgever een motivering opneemt waaruit zijn zwaarwegende bedrijfsbelangen blijken bij dit concurrentiebeding. Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Er komt een aanzeggingsplicht: De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (langer dan 6 maanden) de werknemer schriftelijk informeren of hij wel/ niet wil verlengen. Wanneer de werkgever wil verlengen moet hij ook aangeven onder welke voorwaarden hij dit wenst te doen. De sanctie op niet nakomen deze aanzeggingsverplichting is het betalen van 1 maandsalaris. Deze regel geldt niet voor contracten voor bepaalde tijd korter dan 6 maanden en ook niet indien de einddatum niet vaststaat (bijvoorbeeld bij projecten met een onzekere einddatum). RUIMERE MOGELIJKHEDEN VRIJWILLIGERSWERK MET BEHOUD WW-UITKERING CONTROLEER REGELMATIG UW LEDENBESTAND Veel verenigingen werken met een ledenadministratiepakket zoals Club Webware, Club on the Net, of PLANMYSPORT enz. Dit zijn softwareprogramma’s die een uitwisselingsmogelijkheid hebben met de KNLTB. In de praktijk blijkt regelmatig dat het ledenaantal bij de KNLTB afwijkt van het aantal leden van verenigingen die werken met een ledenadministratiepakket. Oplossing De ledenadministrateur van de vereniging kan dit eenvoudig oplossen door uit ServIT (via Lidmaatschappen) een Excel bestand te downloaden. Vaak kan uit het ledenadministratiepakket ook een Excel bestand gehaald worden. Als je deze twee bestanden naast elkaar legt, kunnen verschillen opgespoord en corrigeerd worden. Stuur voor meer informatie een e-mail naar ledenservice@knltb.nl of bel 088 - 130 26 00. Minister Asscher heeft een verruiming aangekondigd van de mogelijkheden om met behoud van een WW-uitkering vrijwilligerswerk te verrichten. Daarmee wordt het ook voor mensen met een uitkering mogelijk om vrijwilligerswerk te doen. Ook voor tennisverenigingen wordt het makkelijker om mensen met een uitkering als vrijwilliger in te zetten en hoeven vrijwilligers als ze werkloos worden, niet met hun vrijwilligerswerk te stoppen. Op grond van de huidige regels mag van uitkeringsinstantie UWV veel vrijwilligerswerk in de sport niet naast een uitkering worden gedaan, omdat dat werk ergens in Nederland in een betaalde functie wordt verricht. Dit speelt ook in de zorgsector. Daarom zijn er op dit moment slechts beperkte mogelijkheden tot het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van een WW-uitkering. Na overleg met NOC*NSF en de Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), trekt Asscher de conclusie dat verruiming van de criteria voor het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van WWuitkering gewenst is. NOC*NSF is enthousiast over het verruimen van de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen, terwijl je in de WW zit. Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Minister Asscher heeft het goed gezien: door vrijwilligerswerk te doen als je een WW-uitkering hebt, blijf je actief en bouw je aan je netwerk. Met behulp van de sport maak je de kansen op het vinden van een nieuwe baan een stuk groter. En voor de sportvereniging is het natuurlijk prachtig dat er gemotiveerde vrijwilligers bij komen.” Het is de bedoeling dat de nieuwe regels dit najaar ingaan. Pagina 14

Pagina 16

Voor boeken, online catalogi en vaktijdschriften zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw uitgaven.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication