CENTRE COURT 2 “IK WIL WERELDLEIDERS INSPIREREN EN LATEN INZIEN DAT HET URGENT EN RELEVANT IS OM AANDACHT TE HEBBEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING” een prima voorbeeld van. De tennisbond en de lokale tennisclub - Nieuwe Sloot - gaven blijk van een professionele insteek, en lieten niets aan het toeval over. Zo’n toernooi stimuleert het Nederlandse rolstoeltennis en zorgt voor nieuwe aanwas.” BEELDVORMING Van drie per jaar is het aantal clinics dat de Foundation geeft op onder meer mytylscholen uitgegroeid naar negentig. “Daarbij zetten we meerdere gehandicaptensporters in en geven we ook demonstraties van andere takken van sport dan tennis”, aldus Vergeer, die ook nog toernooidirecteur is van het ABN*AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. De Cruyff Foundation en de Vriendenloterij zijn de belangrijkste fi nanciers van de Esther Vergeer Foundation. “Bij elk project zoeken we naar samenwerking en nieuwe partners. Bij het project ‘Van sportdag naar vereniging’ werden de deelnemende kinderen na een clinic op school in contact gebracht met lokale sportverenigingen.” “Een clinic is leuk, het kan inspireren, maar daarnaast moet de beeldvorming ten opzichte van gehandicapten(sporters) veranderen. De opbrengst van ons jubileumevenement op 23 september gaan we gebruiken om onze boodschap ook internationaal te laten landen. Ik wil wereldleiders inspireren en laten inzien ng’ en aar dat het urgent en relevant is om aandacht te hebben voor mensen met een beperking. Als deze doelgroep beter wordt gefaciliteerd, kan ze ook beter van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij.” “Als ervaringsdeskundige kan ik mijn verhaal vertellen; ik kan vertellen over de uitzichtloze situatie van veel kinderen met een handicap, en hoe sport hun leven kan redden. Maar ik wil kinderen met een beperking ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, en ze aansporen zelf de regie over hun leven te houden. Ouders en de omgeving van het kind zijn daarin ook belangrijk. Zij moeten inzien dat deze kinderen vaak tot veel meer in staat zijn dan ze denken. Bescherming heeft vaak de overhand, maar het is juist belangrijk dat ze zoveel mogelijk zelf ondernemen. Ja, dan ga je maar eens op je gezicht of ben je kwetsbaar, maar daar is niks mis mee.” t Pagina 24

Pagina 26

Interactieve digi spaarprogramma, deze archief of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaliseren van e-presentaties.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication