5 COLOFON CENTRECOURT EDITIE 3 • 2014 CLUBS • COACHES • COURTS • COMPETITION 62 ENERGY LAB DE TENNISREVOLUTIE UIT BELGIË DIE TECHNOLOGIE VOOR IEDERE TENNISSER BESCHIKBAAR MAAKT. WAT VALT ER VOOR SPELERS EN CLUBS TE HALEN? EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN. En verder... 6 Tennis in beeld 20 Open Tennisdagen in cijfers 22 Esther Vergeer Foundation 26 KNLTB en Menzis 28 Penningmeester van het Jaar Fred Boevé 30 Beachtennis bij ZTC Shot Partners Centre Court 38 Vakmanschap 42 Arbeidsverhoudingen in de sport 50 Competitie nieuwe stijl 52 Centre Court online 54 Tennisschoenen 66 Banenscan 68 Overkappingen Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt drie keer per jaar. HOOFDREDactie Frans Oosterwijk E-mail: f.oosterwijk@chello.nl Vivian van Niekerk E-mail: v.vanniekerk@knltb.nl EINDREDactie Nicole Eyssen KORTE BERICHTEN Nicole Eyssen MET REDACTIONELE BIJDRAGEN VAN Robert Barreveld, Janneke van der Horst, Jan Koning, Marcella Mesker, Erik Poel, Friso Schotanus, Edward Swier, rolf Thung, Eddy Veerman, Ronald Veldman, Judith van Vlijmen, Tessa de Wekker FOTOGRAFIE ANP Photo, Dreamstime.com, Henk Koster Fotografi e, Shutterstock, Marco Peters fotografi e UITGEVER Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl REDactieADRES/LEZERSSERVICE Arko Sports Media Postbus 393 3430 AJ Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 Fax. 030 605 26 18 E-mail: info@sportsmedia.nl VORMGEVING EN ONTWERP Wielaard Media, Belfeld OPMAAK Wielaard Media, Belfeld DRUKWERK PreVision, Eindhoven MARKETING EN SALES Voor meer informatie over partnerships en/of adverteren kunt u contact opnemen met Wendy Coppers. Advertorials vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en uitgever. E-mail: wendy@wielaard.nl ABONNEMENT Centre Court wordt driemaal per jaar gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn districten en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennisleraren met een geldige licentie. Andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement bestellen voor € 19,95. Een los nummer kost € 7,95. De prijzen zijn inclusief 6% btw. Voor abonnees in het buitenland geldt een toeslag van 50%.. Coverfoto: Marco Peters fotografi e ©2014 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-off set, fotokopie, microfi lm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Pagina 4

Pagina 6

Interactieve digi-rapport, deze folder of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van e-publicaties.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication