50 COMPETITIE NIEUWE STIJL NACHT IJS BIJ HERVORMING COMPETITIE KNLTB. “Ons doel is om een zo gebalanceerd mogelijk competitieaanbod te creëren dat aantrekkelijk is voor zoveel mogelijk leden, nu en in de toekomst.” Door: Robert Barreveld Dat gebalanceerde competitieaanbod zal allereerst het resultaat zijn van grondig onderzoek. “We gaan de deelnamecijfers analyseren, informatie inwinnen bij andere sporten en natuurlijk luisteren naar onze leden”, legt Poel uit. “Daarbij is het belangrijk om zowel de huidige competitiespelers als de leden die nu nog geen “Door Tenniskids is het percentage jeugdcompetitiespelers al enorm gestegen, daar willen we graag op voortborduren” competitie spelen, te raadplegen. Feit is dat een behoorlijk aantal potentiële competitiespelers momenteel te veel obstakels ziet om daadwerkelijk deel te nemen aan de competitie. Wellicht kunnen we die groep met eventuele nieuwe competitievormen wel overtuigen.” COMPETITIE ESSENTIEEL VOOR GEZONDE VERENIGINGEN Met zo’n 50.000 deelnemende teams is de Nederlandse competitie één van de grootste centraal georganiseerde tenniscompetities ter wereld en daarmee een voorbeeld voor veel andere landen. Tennis in competitieverband is voor een grote groep KNLTB-leden de belangrijkste reden om elk seizoen bij hun vereniging de baan op te gaan. De competitie, in welke vorm dan ook, daagt uit, motiveert, brengt spanning en creëert een unieke sfeer bij de tennisverenigingen, zo blijkt telkens weer. De KNLTB realiseert zich dan ook dat de competitie van essentieel belang is voor de gehele tennissport in Nederland. Want een aantrekkelijke doorvoeren in het competitiereglement. Om die onrust weg te nemen, maakte de bond pas op de plaats en werd besloten verder onderzoek te doen en eventuele wijzigingen gefaseerd in te voeren. Daarom zal er in 2014 en 2015 nauwelijks iets veranderen. “We nemen ruim de tijd”, aldus Erik Poel, algemeen directeur van de In 2013 ontstond onrust toen de KNLTB aankondigde wijzigingen te willen KNLTB NIET OVER ÉÉN competitie is in sportief, sociaal en commercieel opzicht goed voor de verenigingen en gezonde verenigingen betekent een gezonde sport. MEER JEUGDSPELERS Van de ruim 600.000 leden spelen er ongeveer 200.000 competitie; als het aan de KNLTB ligt groeit dat aantal op termijn aanzienlijk. Die groei moet mede gestalte krijgen door een forse toename van het aantal jeugdspelers in de competitie. De competitie is dé manier om de jeugd aan de club te binden, maar het aantal jeugdige competitiespelers is in het Nederlandse tennis relatief klein. Met het programma Tenniskids heeft de KNLTB al wel een forse stap in de juiste richting gezet. Het programma bevat speciale trainings- en competitievormen voor de jeugd, en een speelkalender die het hele jaar beslaat. “Door Tenniskids is het percentage jeugdcompetitiespelers al enorm gestegen”, aldus Poel. “Daar willen we graag op voortborduren.” ‘DELICATE OPERATIE’ De ruim 600.000 leden van de KNLTB vormen een representatieve afspiegeling van de maatschappij en die maatschappij verandert in snel tempo. Om zoveel mogelijk aan ieders behoeften te voldoen, probeert de KNLTB zo goed mogelijk in te spelen op die veranderingen. De tenniscompetitie bestaat al tientallen jaren en in die tijd is maar weinig veranderd aan de formats. Veel spelers zijn ook nog zeer tevreden over de huidige opzet, maar om tegemoet te komen aan de nieuwe wensen en spelers te binden in de toekomst wil de KNLTB de competitie moderniseren zonder daarbij de huidige spelers te verliezen. “Het wordt een delicate operatie om de juiste balans te vinden tussen oud en nieuw”, zegt Poel. “Maar we vertrouwen erop dat we met deze vraaggestuurde aanpak alle leden tevreden kunnen stellen. De agenda’s van onze leden zijn tegenwoordig veel voller dan vroeger, mensen hebben minder vrije tijd. Voor deze leden geldt dat de competitie in ieder geval beter planbaar moet zijn om deel te nemen. En dat geldt niet alleen in Nederland en daarom gaan we ook goed kijken wat werkt in ons omringende landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland.” HERVORMINGEN EN EXPERIMENTEN Hervormingen om de competities beter planbaar te maken, dienen verscheidene doelen. Ze Pagina 49

Pagina 51

Scoor meer met een web winkel in uw tijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication