CENTRE COURT 6 GRATIS BANENSCAN VOOR VEILIGHEID, BESPEELBAARHEID EN KWALITEIT De KNLTB heeft sinds kort een ‘banenscan’ in het leven geroepen voor tennisbanen. Leon van Leeuwen (coördinator accommodatieadvisering) en Henk Schut (manager verenigingsondersteuning) zijn binnen de bond verantwoordelijk voor de uitvoering van de scan. | Door: Jan Koning | Van Leeuwen: “De banenscan vormt een belangrijk onderdeel binnen het accommodatiebeleid. Het doel van deze scan is gedurende de levensduur van de tennisbanen (ongeacht de baansoort) de bespeelbaarheid en veiligheid periodiek te toetsen en de vereniging te ondersteunen bij het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de tennisbaan.” Schut: “Voorheen zagen we slechts een beperkt deel van de tennisparken in Nederland. Dat gebeurde vaak op verzoek van een vereniging op een moment dat er al problemen waren of wanneer een vereniging het traject had ingezet naar nieuwe banen. In het laatste geval werd onze rapportage vaak alleen gebruikt ter ondersteuning van een al genomen besluit. Dat is niet altijd zinvol en daarom gaan we nu eens in de vijf jaar alle parken in Nederland langs voor een soort ‘APK-keuring’ voor tennisbanen, de KNLTB Banenscan. De scan is een pro-actieve ondersteuning van de KNLTB, juist om verenigingen preventief bij te staan en ze meer bewust te maken van hoe de baan erbij ligt. Daaruit voortvloeiend kunnen dan acties worden ondernomen. Het wijzen op aandachtspunten op het gebied van onderhoud speelt daarbij een belangrijke rol. Dit draagt bij aan een minder snelle afschrijving van de banen en een betere speelkwaliteit.” KEURMERKCERTIFICAAT Tennisbanen die in Nederland worden gerenoveerd, omgebouwd of nieuw worden aangelegd dienen te beschikken over een keurmerkcertificaat. Dit keurmerkcertificaat geeft de vereniging de garantie dat de banen zijn gebouwd volgens de minimale kwaliteitseisen. Hiermee wordt een zekere garantie afgegeven over de duurzaamheid van een systeem. Toch blijft dit een momentopname. Gedurende de levensduur kan er van alles gebeuren waardoor de kwaliteit afneemt. Vanaf het moment dat de banen zijn opgeleverd is de vereniging/eigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de banen. Van Leeuwen: “Een nieuwe auto zal ook onderhouden moeten worden, anders kun je op een gegeven moment stil komen te staan.” Na het bouwen volgens de kwaliteitseisen vormt het onderhoud aan de banen een belangrijk aspect om de levensduur en speelkwaliteit in stand te houden en te bevorderen. Met de banenscan wordt hiervoor nog meer aandacht ingebouwd en kunnen we de verenigingen nog beter van dienst zijn.” VERENIGINGSADVISEURS De verenigingsadviseurs gaan deze banenscan uitvoeren aan de hand van een vastgesteld protocol. Hierdoor worden zaken benoemd en aandachtspunten inzichtelijk gemaakt waar de vereniging mee verder kan. Schut: “Onze slagkracht met betrekking tot advies en ondersteuning op accommodatiegebied zal hiermee toenemen.” Voor specifieke problemen zal de KNLTB verenigingen doorverwijzen naar marktpartijen. t UITVOEREN? Stuur dan een e-mail naar de KNLTB Verenigingsadviseurs via verenigingsondersteuning@knltb.nl. De scan is onderdeel van de reguliere verenigingsbezoeken van de verenigingsadviseurs, en kan op verzoek van de vereniging worden uitgevoerd. WIL JIJ DE KNLTB BANENSCAN GRATIS LATEN Pagina 66

Pagina 68

Scoor meer met een online winkel in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication