CENTRE COURT 51 100 JAAR COMPETITIETENNIS IN NEDERLAND ‘HET IS DE WEDSTRIJDVORM VOOR DE GROOTE MASSA’ De tennisbond zou in de beginjaren nooit zo groot zijn geworden als er geen competities waren geweest. Dat tonen de cijfers wel aan, die werden gepresenteerd op de jaarvergadering van 1927. ‘De competitie is reeds vele jaren het meest populaire van ons wedstrijdwezen. Het is de wedstrijdvorm voor de groote massa.’ Dit jaar wordt het 100-jarig bestaan van de tenniscompetitie in ons land gevierd. | Door Jurryt van de Vooren| In de herfst van 1925 nam Hoyte Veder van de Nederlandsche Lawn Tennis Bond (de K kwam er in 1939 bij) een opmerkelijk initiatief. Als competitieleider stuurde hij een vragenformulier naar de 131 verenigingen, die meededen aan de tenniscompetitie (waarvan veertien in de eerste klasse, 81 in de tweede en 36 in de derde). Maar liefst 85% stuurde het formulier terug, om precies te zijn 117 verenigingen. Precies negentig jaar later krijgen we zo een goed zicht op de sportbeleving van die tijd. Sommige dingen zijn compleet anders, andere dingen zijn juist gelijk aan het heden. We zien bijvoorbeeld meteen dat de competitie in die tijd lang niet zo strak was georganiseerd als nu. ‘Onbehoorlijke ontvangst strafbaar stellen,’ citeerde het Algemeen Handelsblad uit de vele aanbevelingen die de competitieleider had ontvangen. ‘Instelling van eene competitie-commissie.’ Verder bleek een enorme meerderheid liever een hele competitie te spelen dan een halve. Aan de andere kant kwamen de meeste clubs liever niet op een feestdag in actie. Wel vroegen ze om ruimere openingstijden op de zondag, ook na zes uur ’s avonds. Tot dat moment was het gebruik om alleen in de middaguren te spelen. De algemene tendens hier was duidelijk: de verenigingen wilden meer, meer, meer! Die behoefte was elders eveneens zichtbaar, want er kwamen voorstellen binnen voor een avondcompetitie en de invoering van een vierde klasse. ‘Over enkele punten,’ zo beloofde Veder, ’zal in de wintermaanden nog een nadere enquête gehouden worden en dan zal de jaarvergadering in Maart de voorstellen te behandelen en te beslissen krijgen.’ ONS WEDSTRIJDWEZEN Dat de tennisbond zo’n uitgebreid onderzoek deed, was niet zo gek. In het jaarverslag van de bond van 1927 stond niet voor niets: ‘De competitie is reeds vele jaren het meest populaire van ons wedstrijdwezen. Het is de wedstrijdvorm voor de groote massa en zonder twijfel zou Pagina 50

Pagina 52

Heeft u een flyer, online publisher of digitale verenigingsbladen? Gebruik Online Touch: catalogus digitaal maken.

CENTER COURT | nummer 1 2015 Lees publicatie 40Home


You need flash player to view this online publication