Overzichtsartikel een literatuuroverzicht Door: I.J.R. Tak, A. Weir, R.F.H. Langhout Klinische biomechanica van de wreeftrap in voetbal in relatie tot liespijn Dingt mee naar Aanmoedigingsprijs Sport & Geneeskunde Samenvatting Een sportspecifi eke beweging als de voetbaltrap is een complexe vaardigheid. Hoge snelheid en precisie worden vereist. Krachtoverdracht en biomechanische karakteristieken van deze beweging worden in dit artikel nader gespecifi ceerd. Voldoende mobiliteit van de bewegingsketen blijkt essentieel om te komen tot een goed voetbalschot. Deze mobiliteit wordt voor de betrokken lichaamssegmenten op onderdelen gedetailleerd beschreven. Met die gegevens kan een voetballer specifi ek geanalyseerd worden en kan de relatie tussen mobiliteit en blessures mogelijk specifi eker geduid worden. De relatie tussen sportspecifi eke mobiliteit en een voetbalblessure als adductie gerelateerde liespijn lijkt nog niet eerder onderzocht. Abstract A sport specifi c movement like the soccer instep kick is a complex skill. High speed and precision are necessary. This article describes the biomechanics of the soccer instep kick. Insight into force transfer and biomechanical specifi cations of this task help to understand these demands. Adequate range of motion in the kinetic chain seems essential to achieve a perfect soccer kick. This range of motion is specifi ed. With this information a relationship between range of motion and injury may be elucidated. The relationship between sport specifi c range of motion and injury in soccer like adductor related groin pain has not been investigated previously. Trefwoorden: voetbal, trap, biomechanica, mobiliteit, liespijn Keywords: soccer, kick, biomechanics, range of motion, groin pain cer instep kick’ genaamd, kan tot een beter inzicht leiden in de traptechniek en mogelijk tot aangrijpingspunten voor blessurepreventie en behandeling. Moderne technieken als driedimensionale bewegingsanalyse en real time EMG tijdens functionele bewegingen geven een steeds beter inzicht in de ketenbiomechanica van allerlei populaire sporten als voetbal, tennis, honkbal en golf1,4,7,8,9,10,11,12,13 . De wreeftrap is de meest krachtige trap in het voetbal1 . In de kliniek blijkt dat het schieten over grote afstanden bij personen met liespijn vaak tot toename van klachten leidt14,15,16 . Bij de wreeftrap worden hogere balsnelheden bereikt dan bij de ‘outstep kick’ en de ‘inside kick’. Daarom wordt deze geanalyseerd in relatie tot blessures17,18,19 . In dit artiInleiding Driedimensionale ketenbewegingen zoals de voetbaltrap zijn complexe vaardigheden vanwege de combinatie van vereiste precisie en hoge snelheden en daarbij de betrokkenheid van veel spieren en gewrichten1,2 van een kwart seconde1,3,4,5,6 . Dit speelt zich af in een tijdsbestek . De vraag hoe een voetballer gewrichten coördineert tijdens een totale lichaamsbeweging om een krachtige en gerichte trap te verkrijgen is van belang voor sportartsen, (sport)fysiotherapeuten en trainers. Kennis van de onderliggende biomechanica van de wreeftrap, ook wel de ‘soc18 Sport & Geneeskunde | maart 2012 | nummer 1 kel wordt getracht de lezer op een klinische wijze inzicht te bieden in biomechanica en fysieke vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor de perfecte wreeftrap. Mobiliteit lijkt hierbij sterk bepalend. Om de hypothese dat mobiliteitsverlies gerelateerd is aan blessures als liespijn nader te toetsen, moet deze duidelijk gespecifi ceerd zijn. Hierbij wordt tevens aangesloten op reeds bestaande kennis over adductie-gerelateerde liespijn20,21,22,23 . Materiaal en methode In de PubMed database werd gezocht naar relevante litera Pagina 17

Pagina 19

Heeft u een uitgave, onlinemag of digi vaktijdschriften? Gebruik Online Touch: drukwerk online publiceren.

Sport & Geneeskunde nummer 1 | maart 2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication