l l ondernemerschap” l o on Daarvoor stelt de overheid middelen beschikbaar. Die zijn onder meer bestemd voor de aanstelling van 2.900 buurtsportcoaches. Zij moeten zorgen voor een passend sport- en beweegaanbod door de verbinding te leggen tussen sport en andere partijen. Een ander deel van het overheidsbudget is bestemd voor de Sportimpuls, waarmee de overheid wil stimuleren dat sport- en beweegaanbieders beter gaan inspelen op de behoeften in de omgeving. Een laatste belangrijk speerpunt is ten slotte een veilig sportklimaat. Lokaal ondernemerschap De overheid geeft richting, fi nanciert en is – niet in de laatste plaats – een belangrijke verbindende schakel. “Wij verbinden partijen aan onze agenda en aan elkaar.” Hoe ze die verbinding verder invullen, moeten ze grotendeels zelf weten. “Ons programma is geen blauwdruk van bovenaf, maar we geven steun om lokaal in te spelen op lokale behoeften. Ondernemerschap op lokaal niveau.” Bart Zijlstra vindt het belangrijk dat sportaanbieders oog hebben voor en inspelen op veranderende behoeften in de samenleving. “Er zijn sportverenigingen die alleen naar binnen kijken: ‘We spelen dit spelletje al honderd jaar en willen dat nog honderd jaar blijven doen.’ Maar die lopen het risico dat straks veel minder mensen dat spelletje leuk vinden dan ze dachten. Dus gooi die luiken open en zoek nieuwe vormen van sporten en bewegen. Kijk niet alleen naar je leden, maar naar je hele omgeving. Ook naar specifi eke groepen die niet vanzelfsprekend de weg naar sporten en bewegen weten te vinden.” Dat vergt wel wat van de sport. “Maar de moderne samenleving vergt veel van ons allemaal”, relativeert Bart Zijlstra. “Je moet ook reëel blijven: ik denk niet dat elke vereniging dit in dezelfde mate kan en wil oppakken. Maar als je als vereniging ook in de toekomst vitaal wil blijven, ontkom je er niet aan die verbinding met je omgeving aan te gaan.” Meer informatie over het kabinetsbeleid op het gebied van breedtesport vind je op www.sportbrief.nl (Programma Sport en Bewegen in de Buurt). SPORTAGENDA 2016 | 19 Pagina 18

Pagina 20

Scoor meer met een online shop in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden PDF-en online.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication