Leerlingen in het vmbo en mbo sporten het minst en stoppen het vaakst. De sport wil de groep jongeren die stopt met sporten halveren. Hoe gaan we deze ambitie realiseren? Om deze ambitie te realiseren willen we sport aanbieden op school en jongeren betrekken bij de ontwikkeling van een passend aanbod. Daarvoor moeten scholen en sportaccommodaties wel voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn of ‘sportinclusief’ worden ingericht. Bovendien is het van belang dat sportaanbieders elkaar niet als concurrent beschouwen, maar dat ze de overgang naar andere sporten juist stimuleren en faciliteren. In wijken met een hoge sportparticipatie richt de aandacht zich op jongeren die (dreigen te) stoppen met sport. Sport aanbieders begeleiden hen zo nodig naar een andere sportaanbieder of sporttak. De jongeren worden ook betrokken bij de ontwikkeling van een passend sportaanbod. Sportaanbieders werven ten slotte de jongeren niet alleen als sporter, maar ook voor het vervullen van maatschappelijke stages en (aantrekkelijke) kaderfuncties. Ook in wijken met een lage sportparticipatie worden jongeren betrokken bij het ontwikkelen van een sportaanbod dat aansluit bij hun behoefte. Om de verbinding tussen sport en onderwijs te versterken worden er sportprogramma’s aangeboden op vmboen mbo-scholen. De sport maakt ten slotte ondersteunende landelijke afspraken met allianties zoals Platform Sport, Bewegen en Onderwijs en de MBO Raad. 22 | SPORTPARTICIPATIE | AMBITIE: SPORTPARTICIPATIE NAAR 75% Pagina 21

Pagina 23

Scoor meer met een webwinkel in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden clubmagazines online.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication