Hoe gaan we deze ambitie realiseren? In wijken met een hoge sportparticipatie is het sportaanbod gericht op het behoud en het terugwinnen van deze doelgroep. Daarvoor speelt de sport specifi ek in op de behoefte van deze doelgroep aan verbetering van de fi theid. Bedrijfssport is een speerpunt; sportaanbieders kunnen hiervoor zelfstandig of samen met anderen een aanbod ontwikkelen. In wijken met een lage sportparticipatie brengen sportaanbieders de sport naar de doelgroep toe: in de wijk of op het werk. Daarvoor werken ze samen met de gemeente en bedrijven. De behoefte van de doelgroep aan fl exibiliteit en het sporten met leeftijdsgenoten is leidend bij de ontwikkeling van een nieuw sportaanbod. Gepensioneerden (65-plussers) Ambitie: sportparticipatie stijgt met meer dan 25 procent De meeste 65-plussers zijn met pensioen en hebben betrekkelijk veel vrije tijd. Ze willen graag sporten met leeftijdsgenoten, maar minder dan de helft van hen sport regelmatig. Voor 75-plussers ligt het percentage sporters nog lager (<30 procent). Het aandeel 65-plussers dat is aangesloten bij een sportbond bedraagt minder dan 10 procent. Deze doelgroep is de grootste groeimarkt. Hoe gaan we deze ambitie realiseren? In wijken met een hoge sportparticipatie heeft de sportaccommodatie als clubhuis een centrale functie. Hier kan de doelgroep overdag sporten of zich bijvoorbeeld als vrijwilliger inzetten. Dat heeft als extra voordeel voor de sportaanbieder dat de bezettingsgraad hoger wordt. Werving van de doelgroep vindt plaats via – deels nieuw op te zetten – lokale netwerken van sportaanbieders met bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten en buurtwerkers. Ook vernieuwing en uitbreiding van het sportaanbod (zoals bridge in de voetbalkantine) moet bijdragen aan een verhoging van de sportparticipatie door 65-plussers. Bij de ontwikkeling van een passend sportaanbod spelen sportaanbieders in op de behoefte van de doelgroep aan beleven, genieten en gezelligheid. Verbetering van de vitaliteit, zowel fysiek als mentaal, is een belangrijk doel. In wijken met een lage sportparticipatie brengen sportaanbieders de sport naar de doelgroep toe. De nadruk ligt op het bieden van sportmogelijkheden in de buurt. Daarvoor werken sportaanbieders samen met de gemeente en zorg- en welzijns instellingen SPORTAGENDA 2016 | 27 Pagina 26

Senioren in beweging

Interactieve earchief, deze catalogus of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van e-handleidingen.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication