EXTRA AANDACHT VOOR DE VERENIGING Voor de vergroting van de sportparticipatie spelen sportaanbieders een cruciale rol. Als we in deze Sportagenda over sportaanbieders spreken, bedoelen we álle organisaties die lokaal sport aanbieden. Dat zijn dus niet alleen sportverenigingen en clubs, maar ook maneges, fitnesscentra en vele andere organisaties die niet bij een sportbond zijn aangesloten. Dat neemt niet weg dat sportverenigingen in het bijzonder aandacht verdienen. Geen enkel ander land kent zo’n hoge organisatiegraad van de sport als Nederland. Er zijn hier bijna 29.000 sportverenigingen met in totaal 4,9 miljoen leden. Kurk Sportverenigingen vormen de kurk waarop de Nederlandse sport drijft. Niet alleen de breedtesport, óók de topsport. Veel topsporters startten er ooit hun sportieve loopbaan en wedstrijdsport vindt grotendeels bij verenigingen plaats. Sportverenigingen hebben bovendien niet alleen een functie voor de sport, maar ook een bredere sociaalmaatschappelijke rol. Niet zonder reden worden verenigingen in toenemende mate ingezet om maatschappelijke doelen – bijvoorbeeld op het gebied van integratie, participatie, gezondheid en kinderopvang – te bereiken. Het bedrijfsleven kijkt weleens jaloers naar de energie en betrokkenheid die het verenigingsleven weet aan te boren. Er is een zeer sterk wij-gevoel. Ontwikkelen Maar de verenigingen staan ook onder druk. Maatschappelijke ontwikkelingen als consumentisme en individualisering vragen van sportbonden en verenigingen dat ze zich blijven ontwikkelen en blijven zoeken naar nieuwe manieren om sporters te werven en te behouden. Dat vergt denken buiten de traditionele structuren: georganiseerde sport 2.0. Als dat lukt, dan is de vereniging de krachtigst denkbare organisatievorm van de Nederlandse sport. In elke andere vorm zal het moeilijker zijn de gezamenlijke ambities op het gebied van sportparticipatie te realiseren. Versterking van de verenigingsstructuur verdient dan ook juist in deze tijd volop aandacht. 36 | SPORTPARTICIPATIE | AMBITIE: SPORTPARTICIPATIE NAAR 75% Pagina 35

Pagina 37

Voor edities, online onderwijsmagazines en clubbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw PDF-en.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication