Sportaccommodaties Ambitie: de sportaccommodatie krijgt een centrale rol in het sportparticipatiebeleid Sportaccommodaties zijn naast het sportaanbod en de begeleiding een van de drie elementen waarmee lokale sportaanbieders kunnen voorzien in de behoeften van de doelgroepen. Willen zij daar optimaal gebruik van maken, dan vraagt dat om een open en wijkgericht accommodatiebeleid. Daarnaast verdient het aspect ‘zeggenschap’ bijzondere aandacht. Een zeer complex netwerk van publieke en private investeerders en beheerders is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de exploitatie van sportaccommodaties. Soms is een sportaanbieder zelf voor honderd procent de investeerder en exploitant van een accommodatie, maar vaker is hij ‘slechts’ huurder. Dat betekent meestal dat hij nauwelijks zeggenschap heeft. En juist zeggenschap – over de bezetting en inhoudelijke agenda van een accommodatie – blijkt cruciVOL EN BOL Nederland staat vol en bol van de sportlocaties. Behalve voetbalvelden, hockeyvelden, tennisbanen, atletiekcomplexen en sportzalen, zijn er parken waar we joggen, bossen waar we fi etsen, stranden waar we paardrijden en meren en rivieren waar we zeilen. Met sportaccommodaties bedoelen we alle plaatsen waar mensen kunnen sporten. SPORTAGENDA 2016 | 41 aal te zijn voor groei. Sporten die wel zeggenschap hebben (hockey, voetbal, golf) groeien het hardst. Door zeggenschap kan een sportaanbieder namelijk relatief gemakkelijk investeren in nieuw aanbod en zijn club ondernemend aansturen. Hoe gaan we deze ambitie realiseren? Sportbonden en sportaanbieders streven, al dan niet gezamenlijk, naar maximale zeggenschap over accommodaties en sportlocaties. Samen met waarborgfondsen (Sportaccommodaties, Kinderopvang) maakt de sport serieus werk van de ontwikkeling van kennis en expertise op dit gebied. Sportaanbieders voeren een open, wijkgericht accommodatiebeleid. Dat betekent dat zij niet alleen voor de eigen sport, maar ook voor andere sporten de deuren openen. Het betekent ook dat ze andere (informele) sportgroepen (zoals wandel- of fi etsgroepen), die geen eigen thuisbasis hebben, uitnodigen om van hun accommodatie gebruik te maken. De wijkgerichtheid prevaleert boven honkvastheid. Pagina 40

Pagina 42

Voor archief, online onderwijscatalogi en uitgaven zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw brochures.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication