Gert-Jan Lammens, Rotterdam Sportsupport “Deel je successen” Rotterdam Sportsupport is een unieke organisatie die de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor vele succesvolle sportparticipatieprojecten. De verbinding tussen sport en andere sectoren als onderwijs en zorg had daarin vaak een prominente rol. Rotterdam profi - teert. Maar hoe zit dat met de rest van Nederland? Successen verspreiden is heel belangrijk, meent GertJan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. “Ten eerste omdat we dan niet overal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Ten tweede omdat je zo de kwaliteit en uniformiteit waarborgt, zodat je later wellicht zo’n interventie ook op grotere schaal kunt uitvoeren. Laten we dus voortbouwen op bewezen succesvolle interventies zodat we de lappendeken die Nederland Sportland nu is, wat overzichtelijker maken.” 44 | SPORTPARTICIPATIE | AMBITIE: SPORTPARTICIPATIE NAAR 75% Schoolsportvereniging De Schoolsportvereniging – een van de proeftuinen van NOC*NSF – is zo’n Rotterdams succes. Feitelijk vormde dat project de directe aanleiding voor de betrokkenheid van Gert-Jan Lammens bij de Sportagenda. Om draagvlak te creëren voor de Schoolsportvereniging – en de continuïteit van het project veilig te stellen – gaf hij het Verwey-Jonker Instituut opdracht voor een vierjarig onderzoek. “Dat moest niet alleen inzicht geven in het effect op de sportparticipatie, maar ook op het gedrag en de leerprestaties van de kinderen en de dynamiek in de wijk.” De onderzoeksresultaten waren zeer positief; het draagvlak binnen Rotterdam en de continuïteit van het project waren verzekerd. Verbinding Ook NOC*NSF was enthousiast over het bewezen maatschappelijke effect van de Schoolsportvereniging én over de proactieve, open houding van Rotterdam Sportsupport. Dat waren redenen om Gert-Jan Lammens uit te nodigen zitting te nemen in de werkgroep Sportparticipatie voor de Sportagenda 2016. “De sport is erg op zoek naar de verbinding met andere sectoren. Sport is meer dan sport alleen.” Zo staat het nu ook in de Sportagenda en Gert-Jan Lammens is er blij mee. “Daarmee zet de sport een beweging in gang, nu moet Pagina 43

Pagina 45

Voor spaarprogramma, online sportbladen en edities zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw sportbladen.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication