22 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY steun uit voor het Olympisch Plan. Daar wordt ook het Topsportteam 2028 gepresenteerd: een groep prominente (ex-)topsporters die actief meedenken over de ambities uit het Olympisch Plan. KWETSBAARHEID Terwijl de opbouwfase van het Olympisch Plan 2028 in volle gang is, komt ook de kwetsbaarheid van het plan en de organisatie eromheen bloot te liggen. Er ontstaat discussie: Gaat het Olympisch Plan over het organiseren van de Spelen of over het naar Olympisch niveau brengen van Nederland? En hoe verhouden die twee ambities zich tot elkaar? Naast discussie over de missie van Olympisch Vuur zijn er verschillende opvattingen over de rol van het Program Office: Vervult het de functie van aanjager met de alliantiepartners (steden, provincies, maatschappelijke partners) als uitvoerder? Of moet het juist andersom, en moet het Program Office zelf projecten initiëren en uitvoeren? Het is ook de tijd van discussies over de wenselijkheid van een Nederlands bid voor het WK voetbal. Een aantal FIFA-eisen voor het WK voetbal van 2018, waarvoor Nederland zich heeft gekandideerd, en de gebeurtenissen rondom de Bavaria Babes tijdens het WK in Zuid-Afrika remmen het enthousiasme voor de organisatie van grote sportevenementen in Nederland. Draagvlakonderzoeken onder de bevolking vormen daarvoor het statistische bewijs. Wat de situatie complexer maakt, is de bestuurlijke onrust die ontstaat. Ben Tellings, de opvolger van Gerben Eggink, stapt na vijf weken op als directeur van het Program Office. Tegelijkertijd treedt Ivo Opstelten aan als minister van Justitie in het nieuwe kabinet-Rutte, wat leidt tot zijn vertrek als voorzitter van Olympisch Vuur. Daarmee is een machtsvacuüm binnen Olympisch Vuur een feit. Olympisch Vuur wordt in 2011 bemand door een nieuwe directeur, Eric Eijkelberg, en een nieuwe voorzitter, Camiel Eurlings. In het najaar van 2011 wordt de maatschappelijke verkenning naar de kosten en baten De 88 sportbonden en -organisaties die bij NOC*NSF zijn aangesloten, geven de sportkoepel groen licht om zich verder te oriënteren op een mogelijke kandidatuur van Nederland voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2028 18012006 Kick-off van de eerste schoolsportvereniging, in de wijk Katendrecht. De schoolsportvereniging brengt uit de stadswijken verdwenen verenigingssport via scholen terug bij de jeugd 23052006 Pagina 21

Pagina 23

Scoor meer met een web winkel in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden handleidingen online.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication