ONDERWIJS MBO 95 ROC Twente: schoolvoorbeeld van ‘De Gezonde School’ Bij ROC van Twente, een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, zijn zo’n 1.800 mensen werkzaam en volgen ruim 25.000 studenten een studie of cursus. Gerald Oude Alink, projectleider ‘De Gezonde School’: “We zijn op de goede weg om vorm en inhoud te geven aan alle ambities uit het Masterplan Bewegen en Sport, die sterke gelijkenissen vertonen met de ambities uit het Olympisch Plan. Naast het formuleren van doelen op het gebied van topsport, zijn we de samenwerking aangegaan met Topsport Overijssel | Regio Twente. Dat hebben we zelfs in huis genomen, waardoor de begeleiding van onze topsporters – onder andere van ons Johan Cruyff College – uitstekend verloopt. Ook participeren we actief in het Olympisch Netwerk Overijssel. Natuurlijk gaat het niet alleen op topsport. Dat is ook waarom wij het Olympisch Plan als idee zo hebben omarmd. Een van de onderdelen van het masterplan was om studenten meer aan het bewegen te krijgen. Onze doelen zijn nog niet helemaal bereikt, maar we zijn goed bezig. Met ons Sportbureau stimuleren we de deelname van onze studenten aan NK’s, bedrijfssport en andere vormen van sporten en bewegen. Op die manier brengen we jaarlijks zo’n 2.500 studenten aan het bewegen. Onze opleiding Sport en bewegen heeft ruim 700 studenten en elke student heeft elk jaar minimaal twee stageadressen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan beweegactiviteiten in de regio. Dit wordt gecoördineerd door het Projectbureau Sport & Bewegen. Het project ‘De Gezonde School’ vloeit voort uit het masterplan Bewegen en Sport. Een van de gebouwen in Enschede wordt opnieuw ingericht en dat gaan we doen aan de hand van ‘De Gezonde School’-notitie. Als je al die doelen uit het plan bij elkaar pakt, dan praat je eigenlijk over een gezonde omgeving. Die paraplu hebben we opengeklapt en daaronder hangen we al die elementen als topsport, bedrijfssport en studentensport. Een ander project is ‘Scoren met Gezondheid’. Hiervoor zetten we ons samen met FC Twente in om ook de mensen in de sociaal zwakkere milieus inzicht te geven in hun gezondheid bezig te laten gaan, onder andere door ze te stimuleren om te bewegen. Overigens zijn niet alle projecten succesvol gebleken. Zo zochten we voor ‘Twente aan kop’ de samenwerking met Saxion en Universiteit Twente, maar dat project is gestrand. Het Olympisch Netwerk Overijssel heeft het moeilijk na het stopzetten van Olympisch Vuur, maar binnen ROC van Twente merk ik niets van een verminderde ambitie. Met elkaar hebben we ingezien dat een gezonde school de volgende fase zou moeten zijn. We zijn niet alleen een instituut waar je een beroep kunt leren, maar ook een plaats waar je met je gezondheid en toekomst bezig bent. Dat laatste geldt ook voor de medewerkers. Daarom krijgen ze in drie jaar tijd allemaal een vitaliteitsscan aangeboden. Een fitte medewerker is van belang voor het bedrijf en voor de studenten. Het feit dat de overkoepelende ambitie uit het Olympisch Plan is verdwenen, vind ik jammer. Ik hoop dan ook dat het kabinet met iets vergelijkbaars terugkomt.” Het Verwey Jonker Instituut toont het succes van de schoolsportvereniging aan en overhandigt zijn onderzoeksrapport aan de minister van VWS 28112011 13022012 Olympisch Vuur en de gemeente Amsterdam participeren royaal in het project ‘Het begint met schoolzwemmen’, waarmee 8.000 Amsterdamse schoolkinderen worden bereikt Pagina 94

Pagina 96

Interactieve e-reisgids, deze catalogus of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van euitgaves.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication