Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 15 Beweegvriendelijke omgeving Tijdens iedere levensfase is het belangrijk dat de omgeving uitnodigt tot meer sporten en bewegen. De inrichting van buurten en wijken kan grote invloed hebben op het sport- en beweeggedrag en daarmee op de gezondheid van mensen en de cohesie en leefbaarheid van buurten. Belangrijke determinanten voor het sport- en beweeggedrag van bewoners zijn (onder andere) de aanwezigheid van groen, speelplekken, parken met trimbanen en oefenvoorzieningen, winkels in de buurt en de verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het percentage kinderen met overgewicht in groene wijken 15 procent lager ligt dan in vergelijkbare wijken met minder groen.11 Met de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid 2008-2012 onderschrijft de Rijksoverheid het belang van een gezonde en veilige leefomgeving.12 Het ministerie van VWS richt zich hierbij specifiek op het thema ‘beweegvriendelijke omgeving’. Hierbij is recent gestart met een aantal pilots, waarbij ondersteuning wordt geboden aan gemeenten die concreet met dit thema aan de slag gaan. Foto: Ketelveld Den Haag 11 J. Vreke, J.L. Donders e.a. Potenties van groen! Alterra-rapportnr. 1356. Wageningen: Alterra, 2006. 12 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 28089 nr. 19. Pagina 14

Pagina 16

Scoor meer met een web winkel in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijscatalogussen online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication