Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 17 Veel mensen sporten en bewegen omdat ze het leuk vinden, fit willen zijn of het sociale aspect waarderen. Maar voor sommige groepen is sport en beweging op dit moment nog niet vanzelfsprekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, ouderen, jongeren met gedragsproblemen, mensen in een sociaal isolement, jongeren en volwassenen met overgewicht en chronische ziektes. Meer sporten en bewegen leveren juist bij deze groepen een positieve bijdrage aan de gezondheidstoestand, weerbaarheid en participatie. Naast sport moet ook de zorg in de buurt voor mensen dichtbij en toegankelijk zijn. Uitgangspunt van de zorg is de behoefte en zorgvraag van mensen en niet van stelsels of sectoren die de zorg leveren. Zorgverleners geven vaak al adviezen over bewegen aan patiënten om (meer) gezondheidsklachten te voorkomen, maar zorg, preventie en sport in de buurt kunnen beter op elkaar worden afgestemd. De opgebouwde netwerken rondom de BeweegKuur kunnen hiervoor benut worden. De minister van VWS stuurt in juli 2011 een brief naar de Tweede Kamer over de zorg in de buurt, waarin deze aspecten worden meegenomen. Voor iedere Nederlander, jong of oud, is er passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt, dat veilig en toegankelijk is. Dit kabinet zet in op: • meer multisportaanbod en sport- en beweegaanbod op locatie (school, sportveldjes in de buurt, werkgevers en zorg- en welzijnsinstellingen); • minder belemmeringen die de benutting van accommodaties en begeleiding in de weg staan; • meer lokale menskracht (zoals combinatiefunctionarissen) waarmee sportverenigingen worden versterkt en verbindingen worden gelegd tussen sport en de buurt, school, naschoolse opvang, zorg en welzijn; • meer publiekprivate samenwerking; • opzetten van sportloketten bij revalidatiecentra en daarbij aandacht voor talentherkenning. Pagina 16

Pagina 18

Heeft u een onderwijscatalogus, modern media of e-jaarverslagen? Gebruik Online Touch: reclamefolder naar een online publicatie converteren.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication