18 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stimuleren lokale samenwerking Momenteel kan nog niet iedereen die dat wil sporten en bewegen in de buurt. Het sport- en beweegaanbod sluit nog onvoldoende aan op de vraag van bewoners. Om op lokaal niveau een sport- en beweegaanbod voor iedereen te realiseren, is een aantal aspecten van belang: • inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport- en beweegaanbod; • inzet van publieke en private partners om een vraaggericht sport- en beweegaanbod te realiseren; • inzet van lokale menskracht om verbindingen te leggen tussen sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties waar behoefte is aan sport- en beweegaanbod; • bundelen, valideren en uitrollen van kansrijke sport- en beweegconcepten. Inzicht in de vraag Maatwerk en vraaggericht aanbod kunnen pas ontstaan door eerst lokaal in kaart te brengen waar bewoners behoefte aan hebben, voor welke groepen nog te weinig aanbod is, hoe bewoners betrokken kunnen worden en wat er nodig is om dit aanbod in de buurt te realiseren. Daarbij gaat het ook om het optimaal benutten van de sportvoorzieningen die er in de buurt zijn. Het kabinet wil gemeenten hierbij ondersteunen, zowel in de achterstandswijken van de grote steden waar de sportdeelname dikwijls laag is, als in landelijke gebieden en krimpgebieden, waar het sport- en beweegaanbod verschraalt. Want gezondheidsproblemen zoals overgewicht komen net zo goed voor op het platteland als in de stad. Binnen de wijkenaanpak is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het smeden van lokale verbindingen tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Binnen dit netwerk staat een vraaggerichte aanpak centraal. Het netwerk zal worden ingezet voor het bevorderen van sporten en bewegen in de buurt. Meer lokale menskracht Om meer beweging bij de jeugd te stimuleren en het lokale sportaanbod te versterken, zijn de ministeries van VWS en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2008 samen met gemeenten de Impuls brede scholen, sport en cultuur Pagina 17

Pagina 19

Heeft u een maandblad, virtual paper of ePDF-en? Gebruik Online Touch: onderwijscatalogus naar een digitale publicatie omzetten.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication