Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 19 (combinatiefuncties) gestart. Met de inzet van professionals – deels werkzaam voor de sportvereniging, deels voor het primair of voortgezet onderwijs – wordt lokaal steeds meer verbinding gelegd tussen sportverenigingen en scholen. De formule blijkt een groot succes te zijn. Inmiddels zijn ongeveer duizend. combinatiefunctionarissen aan de slag. Het is echter niet alleen voor de jeugd van belang om te sporten, ook volwassenen en ouderen hebben hier veel baat bij. Dit kabinet is van mening dat er vanuit de sportvereniging – al dan niet samen met andere sportaanbieders – ook verbindingen kunnen worden gelegd met bijvoorbeeld de buurt, naschoolse opvang, zorg en welzijn. Door de verenigingen te versterken kunnen zij zich meer inzetten voor sport- en beweegaanbod op andere locaties. Het kabinet wil dit nieuwe type combinatiefuncties deels financieren. Cofinanciering kan geschieden door de gemeenten of betrokken publieke en private lokale partners. Het stimuleren van meer lokale menskracht zal onderdeel zijn van het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’. Dit programma zal de komende periode in overleg met de VNG, NOC*NSF en andere partners nader worden uitgewerkt. Belangrijke voorwaarde bij de uitwerking van dit programma is dat de administratieve lasten voor (lokale) overheden en andere betrokken partners zo veel mogelijk beperkt worden. Publiekprivate samenwerking Bij een goede ‘match’ van vraag en aanbod zijn niet alleen sportverenigingen en gemeenten betrokken. Om vraaggericht sport- en beweegaanbod te realiseren, wil het kabinet stimuleren dat er meer samenwerking en partnership ontstaat. Andere sport- en beweegaanbieders zoals de fitnessbranche en dansscholen, onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, woningcorporaties, het bedrijfsleven en de Cruyff Foundation en Krajicek Foundation spelen een rol. Iedere partner brengt weer eigen kennis en expertise en een eigen netwerk en achterban met zich mee. Zodoende kunnen meer variaties in sport- en beweegaanbod ontstaan, die voorheen niet realiseerbaar leken. Te denken valt aan meer multisportaanbod op goed bereikbare en toegankelijke locaties in de buurt: bij de school, op sportveldjes in de buurt, bij (grote) bedrijven en in zorg- en welzijnsinstellingen. De toegang van sportaanbieders tot financieringsmogelijkheden kan verder worden verbeterd. Hiertoe kunnen de ervaringen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie met microfinanciering als voorbeeld dienen. Pagina 18

praktijkvoorbeeld 01

Interactieve e-reisgids, deze uitgave of editie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar maken van online clubmagazines.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication