Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 23 Ruimte voor ondernemerschap Partijen die met hun sport- en beweegaanbod een maatschappelijke functie in de buurt willen vervullen, lopen in de praktijk vaak tegen belemmeringen aan. Hierdoor kunnen accommodaties en lokale menskracht niet optimaal worden benut. Het kabinet wil ruim baan geven aan het particuliere initiatief, aan ondernemerschap en aan intersectorale en publiekprivate samenwerking. Het kabinet zet zich in om hiervoor ruimte en mogelijkheden te creëren en eventuele belemmeringen weg te nemen die lokaal niet opgelost kunnen worden. Voorbeelden van veel voorkomende belemmeringen zijn: • niet toegankelijke school(sport)pleinen na schooltijd; • kwaliteitseisen van de kinderopvang waardoor sportaccommodaties niet geschikt worden geacht, terwijl kinderen die niet op de opvang zitten daar wel na schooltijd kunnen sporten; • wedstrijdeisen aan sportvelden waardoor bijvoorbeeld gymlokalen niet gebruikt kunnen worden; • administratieve lasten bij het aanvragen van een vergunning voor lokale evenementen. actie » Het instellen van een taskforce waarin de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Infrastructuur en Milieu participeren, alsmede de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. Deze taskforce zal de mogelijkheden voor lokale initiatieven vergroten en waar mogelijk concrete oplossingen aandragen voor belemmeringen die lokaal niet oplosbaar zijn. De leden van de taskforce zetten zich in om de aangedragen oplossingen te realiseren. School en sport Sport en onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar. De meeste kinderen vinden sport en beweging leuk om te doen, tijdens de gymles, op het schoolplein of via naschoolse sportactiviteiten. Maar daarnaast leveren sport en beweging ook een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale én cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, met betere schoolprestaties en minder schooluitval als resultaat. Daarom streeft het kabinet naar meer sporten en bewegen op en rond Pagina 22

combinatiefunctionaris

Voor club bladen, online whitepapers en vakbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw magazines.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication