26 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Bewegingsonderwijs is de basis voor motorische vaardigheden van kinderen en is als zodanig opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Hoe scholen binnen het wettelijke kader invulling geven aan sport en beweging is een keuze van de school zelf. Op basisscholen wordt thans gemiddeld anderhalf uur bewegingsonderwijs gegeven; op scholen voor het voortgezet onderwijs gemiddeld twee. De inspectie ziet toe op de naleving van de kerndoelen. In het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ zal ruim aandacht zijn voor naschoolse sportactiviteiten en de verbinding van sportaanbieders aan scholen. De belangrijkste landelijke partners in sport, onderwijs, naschoolse opvang en welzijn zijn verenigd in het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Dit heeft geleid tot meer samenhang in het aanbod van sport en bewegen in en rond de school. Ook heeft het platform aanvullende acties ingezet voor het mbo. acties » De potentie van de combinatiefunctionarissen die werken in sport en onderwijs kan nog beter worden benut. Het kabinet ziet erop toe dat de professionals beter worden toegerust voor hun taken en breder worden ingezet. » Het partnerschap tussen onderwijs en sport moet er ook toe leiden dat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en naschoolse sportactiviteiten toeneemt. Zo krijgen kinderen voldoende elementaire motorische vaardigheden onder de knie. Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs wordt daarom voortgezet en heeft een aanjaagfunctie om de gewenste kwaliteitsslag te realiseren. » Voor kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs is een aantal jaren geleden de leergang bewegingsonderwijs tot stand gekomen. Er komt een onderzoek naar de effecten van de postinitiële leergang bewegingsonderwijs en de knelpunten die scholen hiermee hebben. De resultaten hiervan zijn in de zomer van 2012 bekend. Gehandicaptensport In het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ komt ook aandacht voor mensen met een beperking. De sportdeelname van mensen met een beperking blijft nog steeds ver achter in vergelijking tot mensen zonder beperking.13 Dit terwijl sporten en bewegen juist een grote toegevoegde waarde hebben voor de gezondheid, participatie en integratie van mensen met een beperking. Om die reden zet het kabinet zich de komende jaren in voor de verdere ontwikkeling van de gehandicaptensport, met name in combinatie met het speciaal onderwijs en revalidatiecentra. 13 L. van Lindert, M. de Jong en R. van der Dool. Onbeperkt Sportief: Monitor sportdeelname van mensen met een handicap 2008. ‘s-Hertogenbosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media, 2008. Pagina 25

Pagina 27

Interactieve internet tijdschrift, deze relatiemagazine of studiegids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van web uitgaven.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication