Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 27 acties » Het lopende programma ‘Special Heroes’ heeft als doel om zo veel mogelijk kinderen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sport kan zijn. In overleg met scholen is een sportstimuleringsprogramma ontwikkeld waarin diverse takken van sport, dans en andere vormen van beweging aan bod komen. Het project concentreert zich op het binnenschoolse aanbod, vervolgens op het naschoolse aanbod en ten slotte op toeleiding naar de sportverenigingen. Op dit moment wordt Special Heroes uitgevoerd op een beperkt aantal scholen voor doven en slechthorenden en kinderen met ernstige gedragsproblemen (cluster 2 en 4). Dit kabinet wil Special Heroes implementeren bij alle scholen uit deze clusters. » Jaarlijks herstellen circa 75.000 mensen binnen de revalidatie, waarvan 16.000 kinderen onder de 17 jaar. Door sportloketten op te zetten bij revalidatiecentra worden cliënten tijdens en na afloop van hun revalidatieproces doorverwezen naar een sportvereniging. Dit heeft een aantal voordelen: bevordering van de conditie, versnelling van het herstel en bevordering van de terugkeer in de samenleving (participatie en integratie). Daarnaast kunnen sportloketten aandacht besteden aan talentontwikkeling. Zo kunnen talenten sneller en actiever gescout worden en doorstromen naar de topsportprogramma’s voor gehandicapte sporters. Foto: Bert de Jong Pagina 26

‘Fitnessen, zwemmen en opa of oma bezoeken?’

Interactieve ebrochure, deze artikel of editie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal maken van e-uitgaves.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication