Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 33 Het kabinet staat achter de ambitie van de sportsector om Nederland tot de beste tien topsportlanden van de wereld te laten horen. Deze top 10-ambitie geldt als leidraad voor topsportprogramma’s die in aanmerking komen voor subsidie van de Rijksoverheid. Dit kabinet investeert in: • het variabel maken van de bestaande inkomensvoorziening (stipendium) voor (gehandicapte) topsporters en high potentials; • meer en betere topsportmedische hulp en betere aansluiting van onderwijs op de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s); • professionalisering van topsportevenementen, meer maatschappelijke en economische spin-off en meer focus in het evenementenbeleid; • een proportioneel en effectief antidopingbeleid voor de topsport. Topsportbeleid Het kabinet ondersteunt de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen (voor de gehandicaptensport bij de beste 25 landen). Om deze ambitie te realiseren moeten Nederlandse sporters goed presteren op wereldkampioenschappen en de Olympische en Paralympische Spelen. Vanwege de toenemende internationale concurrentie acht de sportsector focus en bundeling van krachten binnen de topsport noodzakelijk. Dit betekent mogelijk dat er in de toekomst voor een aantal topsportonderdelen geen directe steun meer zal zijn. Het topsportbeleid van het kabinet sluit aan bij de Olympische cyclus (Zomerspelen), conform de wens van de topsportbonden en NOC*NSF. Begin 2012 verschijnt de nieuwe topsportagenda van de sportsector voor de nieuwe cyclus tot 2016. Daarin zal de (nieuwe) top 10-ambitie door NOC*NSF en haar leden worden aangescherpt. In dezelfde periode zal de 3e meting van het topsportklimaatonderzoek plaatsvinden. Ook dit onderzoek levert input op voor het optimaliseren van het topsportbeleid tot 2016. In overleg met de sportsector zal de komende twee jaar verder invulling worden gegeven aan het topsportbeleid en de ondersteuning hiervan door het kabinet. Vooruitlopend op het topsportbeleid voor een nieuwe Olympische cyclus is geconstateerd dat de huidige basisinkomensvoorziening (stipendium) aan herziening Pagina 32

Pagina 34

Voor vaktijdschriften, online maandbladen en lesmateriaal zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw presentaties.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication