34 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe is. Dit betekent dat alleen nog die topsporters in aanmerking komen voor een stipendiumuitkering die fulltime topsportprogramma’s volgen en tot de top van de wereld behoren. Daarnaast wordt het stipendium variabel gemaakt en gerelateerd aan de levensfase van de topsporter. Het kabinet acht het van groot belang dat de kennis en ervaring die worden opgedaan met gesubsidieerde topsportprogramma’s breed gedeeld worden binnen de sportsector. Niet alleen de topsport, maar ook de breedtesport kan hiervan profiteren. Door een kennisintensief topsportbeleid te voeren kan een klein land als Nederland zich mondiaal onderscheiden. Door kennisdeling kan Nederland op meer topsportonderdelen succesvol worden. De top 10- en top 25-positie in de toekomst worden dan minder afhankelijk van het succes in een beperkt aantal takken van sport. In 2012 worden de vier CCentra voor Topsport en Onderwijs (CTO) geëvalueerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. In de CTO’s zijn voorzieningen voor training, onderwijs, wonen, sportmedische en maatschappelijke begeleiding geclusterd. Daardoor kunnen sporters hun tijd optimaal gebruiken om te trainen, te studeren en te rusten. acties » In overleg met de sportsector zal worden onderzocht op welke wijze het topsportbeleid van het kabinet (behalve het stipendium) aan de top 10-ambitie kan worden gekoppeld. » Voor topsporters die een fulltime trainingsprogramma draaien en tot de wereldtop behoren, wordt het stipendium variabel gemaakt. Deze sporters krijgen een hogere stipendiumuitkering naarmate ze ouder zijn en meer jaren topsportervaring hebben. » Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat er samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NOC*NSF een structurele oplossing wordt gevonden voor de lastige en kostbare combinatie van topsport en flexibel onderwijs binnen het CTO. De extra kosten voor leerlingen op het CTO zitten voornamelijk in de extra coördinatie en organisatie van flexibele lesuren voor de topsporters. » Er komt meer aandacht voor drempelloze en snelle topsportmedische zorg voor alle topsporters die onderdeel uitmaken van een topsportprogramma op een CTO. Het gaat hier om het aantal uren zorg per week dat ter beschikking staat aan topsporters voor blessurepreventie en snelle diagnose. Daarnaast kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd door meer gebruik te maken van artsen en fysiotherapeuten met topsportspecifieke kennis en vaardigheden. De sportgeneeskunde is een erkend deelgebied van de geneeskunde. De KNMG heeft de opleidingseisen, de registratie en de kwaliteitscontrole voor dit deelgebied geregeld. Deze erkenning is evenwel onvoldoende voor brede toegankelijkheid. Naar aanleiding van een Kamerverzoek over de plaats van de sportgeneeskunde in het zorgstelsel heeft een oriënterend onderzoek plaatsgevonden door BMC. Thans wordt de financiering van de sportgeneeskunde en van de opleiding tot sportarts nader verkend. Dit gebeurt op basis van een nadere positionering van de sportgeneeskunde/ sportarts in het zorgveld. Pagina 33

Pagina 35

Scoor meer met een webshop in uw nieuwsbrieven. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication