Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 35 » De vier CTO’s worden voor de zomer van 2012 geëvalueerd. De verwachting is dat het aantal deelnemende bonden, sporters en topsportprogramma’s op de diverse CTO’s de komende periode zal toenemen. Op basis van de eindevaluatie wordt beoordeeld in hoeverre en onder welke voorwaarden de CTO’s verder kunnen worden voortgezet. » Het kabinet zet zich in voor het stimuleren van topsportinnovaties. » Kennisdeling en -ontwikkeling worden nog meer terugkerende criteria bij topsportprogramma’s gefinancierd door VWS. Daarnaast wil het kabinet de kennisfunctie voor de topsport verbeteren. Daarbij is met name aandacht nodig voor de kennistransfer in de vorm van een topsportloket en -databank (voor expertise op het gebied van kleding, materialen, voeding, mentale training, bewegingsleer en pedagogiek). Evenementenbeleid Topsportevenementen brengen een enorme publieke belangstelling met zich mee. Het werven en organiseren van evenementen kan een grote maatschappelijke en economische meerwaarde hebben. De evenementen dragen onder andere bij aan de nationale trots, Holland Branding, toerisme, het stimuleren van vrijwilligerswerk en het professionaliseren van de topsport. Mede hierom investeert het kabinet in evenementenbeleid. Bovendien is het met het oog op het Olympisch Plan 2028 belangrijk om een goed trackrecord op te bouwen. Het huidige subsidiebeleid voor EK’s, WK’s en Olympische kwalificatietoernooien wordt gecontinueerd. Vanaf 2013 zal een vernieuwd evenementenbeleid worden geïntroduceerd. Er zijn kansen om de potentiële waarde van sportevenementen beter te benutten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de uitkomsten van de pilots sportevenementen.14 In het evenementenbeleid komt meer aandacht voor de maatschappelijke en economische spin-off. Het kabinet wil samen met partners bekijken hoe we dit kunnen realiseren. Een professionele aanpak van evenementen is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Ook zal er meer focus komen in het evenementenbeleid waardoor een beperkter aantal evenementen in aanmerking zal komen voor subsidiëring vanuit de Rijksoverheid. Aan topsportevenementen zal bijvoorbeeld de eis worden gesteld dat zij substantieel bijdragen aan het realiseren van een relevant track record. Topsportevenementen van de toekomst hebben internationaal aanzien, trekken veel bezoekers, genereren media-aandacht, leveren een impuls aan de regionale economie en verbinden tijdens en in aanloop naar het evenement side events met een maatschappelijke spin-off, gericht op bijvoorbeeld jeugd, mensen met een beperking en ouderen. 14 Tweede Kamer vergaderjaar 2009-2010, 30234 nr. 26, bijlage. Pagina 34

Nienke Kingma (toproeister)

Scoor meer met een e-commerce shop in uw catalogussen. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication