40 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport acties » Professionaliseren van evenementen door hantering van de modelaanpak en introductie van een begrotingsmodel. » De modelaanpak is een digitale dynamische kennisbank voor organisatoren van evenementen in Nederland, met daarin informatie over het verwerven, organiseren en evalueren van evenementen. Kennisdeling staat voorop. De modelaanpak zal samen met de partners van de Alliantie Olympisch Vuur verder worden ontwikkeld. Hierbij worden ook gemeenten betrokken. » Bij de subsidieaanvragen voor evenementen wordt inmiddels gebruikgemaakt van een begrotingsmodel. Daarnaast zal erop aangestuurd worden dat organisatoren voorafgaand aan de werving van een evenement via een haalbaarheidsonderzoek kunnen aantonen dat de organisatie (financieel) haalbaar en verantwoord is. » Het opstellen van juridische standaardgaranties door de Rijksoverheid, zodat het voor de organisatoren duidelijk is aan welke eisen van internationale federaties de Nederlandse overheid kan voldoen. » Het uitwerken van selectiecriteria voor (multi)sportevenementen die op de strategische sportkalender komen te staan. Deze kalender wordt onder leiding van NOC*NSF gezamenlijk met de sportsector ontwikkeld. Alleen die topsportevenementen die een bijdrage leveren aan het trackrecord en een grote maatschappelijke en/of economische spin-off opleveren, komen op deze kalender en kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Topsportevenementen vinden voornamelijk plaats in accommodaties die geschikt moeten zijn of kunnen worden gemaakt voor het houden van internationale topwedstrijden. De bovenlokale of zelfs bovenregionale waarde van deze accommodaties in Nederland wordt onderkend. Indien extra kansspelmiddelen voor de sportbegroting beschikbaar komen dan kunnen deze mogelijk voor een deel worden ingezet voor topsportaccommodatiebeleid. Antidopingbeleid Doping hoort niet thuis in de sport. Dopinggebruik staat niet alleen haaks op het sportbeginsel van fair play, het leidt ook tot aanzienlijke gezondheidsrisico’s. Dit laatste is nog eens overduidelijk verwoord in een recent rapport van de Gezondheidsraad uit 2010, ‘Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport’.15 Het kabinet zet in op het handhaven van een effectief antidopingbeleid voor de topsport, waarbij proportionaliteit een belangrijk aandachtspunt is. 15 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 30234 nr. 28, bijlage. Pagina 39

Pagina 41

Voor PDF's, online sportbladen en drukwerk zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw clubmagazines.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication