Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 41 Dat betekent blijvende aandacht voor de rechten van de sporters, zonder dat er gaten ontstaan in opsporing en handhaving. Dit streven zal vooral in internationaal verband moeten worden gerealiseerd. Het antidopingbeleid voor de topsport is immers mondiaal geharmoniseerd; ruimte voor eigen nationaal beleid is er niet of nauwelijks. Antidopingbeleid richt zich ook op het tegengaan van dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport. Sportscholen en fitnesscentra leveren een belangrijke bijdrage aan het sport- en beweegaanbod. Het kabinet roept de sector op om serieus werk te maken van de preventie van dopinggebruik. acties » In Europees verband inzetten op meer proportionaliteit en flexibiliteit in de World Anti Doping Code. » Verzoek aan Dopingautoriteit, NOC*NSF en sportbonden om heldere afspraken te maken over de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling. » Een voortdurende risicoanalyse van de (beperkte) groep van topsporters die in aanmerking komt voor out-of-competition controles met het oog op proportionaliteit van het beleid. » Het invoeren van een wettelijke grondslag voor dopingcontroles. » De Dopingautoriteit vragen de aanbevelingen van de Gezondheidsraad ter preventie van dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport grotendeels in haar activiteiten mee te nemen. Dit betekent onder meer de gezondheidsrisico’s van de verschillende categorieën dopingmiddelen sterk te benadrukken en een meer doelgroepgerichte voorlichting te hanteren. Pagina 40

Pagina 42

Scoor meer met een online winkel in uw PDF's. Velen gingen u voor en publiceerden reclamefolders online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication