Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Praktijkvoorbeeld 07 Beleidsbrief sport | 45 Begin maart 2011 zijn de uitkomsten gepresenteerd van de eerste gevalideerde meting naar het draagvlak voor organisatie van Olympische en Paralympische Spelen in Nederland. Van de bevolking is 40% vóór, 35% weet het nog niet en 25% is tegen.17 Als uitgangspunt zijn de vragen genomen die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gebruikt om het draagvlak in kandidaatsteden te peilen. Voor het IOC is voldoende draagvlak een belangrijke graadmeter voor toekenning van de Olympische Spelen. Een officiële norm is er niet, maar in praktijk worden de Spelen altijd toegewezen aan steden waar het draagvlak minstens 70% is. Het ministerie van VWS herhaalt het draagvlakonderzoek jaarlijks. 11 % 11 % 13 % Sterk afwijzen Afwijzen Geen mening/neutraal Steunen 30 % 35 % Sterk steunen Steun voor en afwijzing voor Nederland als gastland voor de Olympische Zomerspelen in 2028 (IOC draagvlakvraag), Nederlandse bevolking van 15-80 jaar (n=2.612), in procenten. (Draagvlakmeting OS 2028) 17 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30234 nr. 34, bijlage. A. Elling en H. van der Werff. Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028. ‘s-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut i.o.v. ministerie van VWS, 2011. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 45 Nulmeting draagvlak voor Olympische Spelen

Pagina 46

Heeft u een folder, paperator of digi-tijdschriften? Gebruik Online Touch: tijdschrift van pdf naar digitaal converteren.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication