46 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Alliantie Olympisch Vuur Het Olympisch Plan 2028 wordt getrokken door een brede alliantie, waarin naast NOC*NSF en de Rijksoverheid ook de VNG, IPO, de vier grote steden, VNO-NCW en FNV vertegenwoordigd zijn. Vele maatschappelijke geledingen hebben de verleidende kracht van het Olympisch Plan onderkend. Een aantal provincies heeft reeds provinciale en regionale uitwerkingen gegeven aan het plan. Daarnaast werkt een flink aantal gemeenten, indachtig de filosofie van het Olympisch Plan, aan de verbetering van het sportklimaat en het (sport) evenementenbeleid. Ook de onderwijssector heeft recent aangegeven dat het Olympisch Plan een positieve spin-off kan genereren voor onderwijs, opleiding en werk. Binnenkort zal ook de onderwijssector als partner toetreden tot de Alliantie Olympisch Vuur. Bewegingsonderwijs vormt immers de basis voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden en kan bepalend zijn voor het toekomstige sport- en beweeggedrag van de jeugd. Het kabinet kiest in deze fase van het Olympisch Plan uitdrukkelijk voor een ondersteunende rol. Het kabinet acht het van belang dat de resultaten van de werkzaamheden van de Alliantie Olympisch Vuur helder en concreet zijn. Het Rijk continueert zijn financiële bijdrage voor ondersteuning van de Alliantie Olympisch Vuur voor de periode tot en met 2016. Daarnaast worden via het ministerie van Buitenlandse Zaken de ambassades en diplomatieke posten ingezet voor de internationale ambities uit het Olympisch Plan. De diplomatieke netwerken worden ingezet ten behoeve van lobbywerk en de organisatie van netwerkbijeenkomsten. Olympische speerpunten De rijksinzet bij de ambities uit het Olympisch Plan wordt verder geconcretiseerd aan de hand van vier Olympische speerpunten: • • • • sport en bewegen in de buurt; uitblinken in sport; economische betekenis van sport; ruimtelijke ambitie en Olympische Spelen. Het totaal aan acties dat genoemd staat in deze beleidsbrief vormt de bijdrage van dit kabinet aan de ambities uit het Olympisch Plan 2028. Pagina 45

Pagina 47

Interactieve earchief, deze uitgave of relatiemagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van web catalogi.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication