50 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Om de betekenis van sport voor de economie te versterken, zet het kabinet in op Holland Branding, toerisme, innovatie en ondernemerschap: • Het Olympisch Plan in het algemeen, en sportevenementen in het bijzonder, bieden mogelijkheden om Nederland, Nederlanders en Nederlandse producten en diensten door middel van ‘Holland Branding’ te etaleren. Hiermee kunnen we ons concurrentievermogen versterken. Ondersteund door het ambassadenetwerk wordt Nederland bij buitenlandse missies als sportland gepresenteerd en is er ruimte voor profilering van bedrijven gericht op sportexport. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: sport biedt het Nederlandse bedrijfsleven een mooi platform voor Holland Branding en via handelsmissies kan Nederland zich profileren als sportland en potentiële kandidaat voor de Spelen 2028. Het afgelopen jaar hebben NBTC, NOC*NSF, de G4 en Eindhoven daarnaast succesvol gewerkt aan het label ‘Holland Moves’. Onder deze noemer voeren deze partijen een strategische, internationale lobby om Nederland als sportland te promoten. Het doel hiervan is meer evenementen voor Nederland te winnen en hiermee een track record als sportland op te bouwen. De partijen hebben zich onder andere met ‘Holland Moves’ gepresenteerd tijdens Sport Accord 2010 (Dubai) en 2011 (Londen), de grootste beurs voor decision makers in de sport wereldwijd. Ook de toeristische marketing van Nederland in het buitenland draagt bij aan een sterk internationaal imago van ons land. • Het innovatieprogramma van InnoSportNL loopt nog tot en met 2013.22 Het ministerie van VWS beziet hoe het innovatieprogramma kan worden doorontwikkeld binnen het huidige innovatiebeleid. Een tussentijdse analyse heeft geleerd dat de voorwaarden voor succesvolle innovatie in de sport aanwezig zijn maar nog niet optimaal zijn vervuld.23 Wat goed werkt is de netwerkfunctie van InnoSportNL. Via InnoSportNL worden succesvolle (top)sportprojecten gerealiseerd in de driehoek sportsectorwetenschap-bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn projecten op het gebied van schaatsmechanica en -efficiency, monitoringsystemen om de start en het keerpunt in het zwemmen te verbeteren, de breintrainer om de focus van topsporters te verbeteren en de verbetering van rolstoelen voor rolstoelbasketbal. 22 InnoSportNL is in 2006 door NOC*NSF en TNO opgericht. Door de ministeries van VWS en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen Economische Zaken) is er destijds € 15 miljoen ter beschikking gesteld voor de oprichting van InnoSportNL (dit betrof aanvankelijk financiering uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), later is dit door Financiën aan de VWS-begroting toegevoegd vanuit de algemene middelen). Voorwaarde was dat het bedrijfsleven (met terugwerkende kracht) voor minstens hetzelfde bedrag zou participeren. 23 F. Nauta, M. Gielen en S. de Boer: Olympisch Goud, economisch goud; een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2011. Pagina 49

Pagina 51

Interactieve online vakblad, deze uitgave of handleiding is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van web lesboeken.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication