Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 59 In het sport- en beweegbeleid gaat het vooral om de mensen zelf die in hun vrije tijd sporten en bewegen, lid zijn van een vereniging of zich als vrijwilliger inzetten. In de sport zijn meer dan één miljoen vrijwilligers actief. Zonder deze vrijwilligers zouden veel sportverenigingen niet kunnen functioneren. De inzet van al deze vrijwilligers is dan ook van onschatbare waarde. Dat geldt overigens niet alleen in de sport, maar ook voor tal van andere terreinen van de samenleving. In Nederland zijn meer dan vijf miljoen vrijwilligers actief. Daarmee behoort Nederland tot de koplopers in Europa. Daarnaast zijn de belangrijkste partijen in het sportbeleid de sportsector, (lokale) overheden en het bedrijfsleven. Partnership is belangrijk in het sportbeleid; het gaat immers om een autonoom beleidsterrein en een sector die privaat georganiseerd is. De huidige bestuurlijke verantwoordelijkheden en verhoudingen in het sportbeleid zijn historisch gegroeid. Er bestaat geen wettelijk of bestuurlijk kader dat de inspanningen van de verschillende beleidspartners en investeerders regelt. De sportbranche ontwikkelt zijn eigen agenda en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en behouden van sport- en beweegaanbod voor zowel de competitie als voor de topsport. Sport- en beweegaanbod wordt via diverse kanalen aangeboden. Dit kan de georganiseerde sport zijn (sportverenigingen, sportbonden, NOC*NSF) maar ook de commerciële sport (bijvoorbeeld fitnessbranche, golfbanen, maneges en zwembaden). Daarnaast sporten veel mensen in ongeorganiseerd verband (fietsen, wandelen, hardlopen). Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, accommodaties en nemen verantwoording voor het lokaal stimuleren van sport en bewegen. Het sport- en beweegbeleid wordt daarom verschillend ingevuld. Op lokaal niveau zijn veel mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen verschillende beleidssectoren binnen het gemeentelijke domein (sport, ruimtelijke ordening, gezondheid, zorg, welzijn, economie). Hierdoor kunnen gemeenten met eenzelfde inzet van middelen meer bereiken op de terreinen van sport, beweging, sociale cohesie, leefbaarheid, gezondheid en economie. De rol van de Rijksoverheid is aanvullend op de gemeentelijke taken en die van de sportsector. Private partners zijn van groot belang bij de verdere uitvoering van het sport- en beweegbeleid en het realiseren van de ambities uit het Olympisch Plan 2028. Diverse partners uit het bedrijfsleven zijn al verbonden aan sport, zowel op landelijk als lokaal niveau. Traditioneel richt het bedrijfsleven zich vooral op reclame en Pagina 58

Pagina 60

Scoor meer met een online shop in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden artikelen online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication