60 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sponsoring van de sport ten behoeve van naamsbekendheid en relatiemarketing. De laatste jaren ontstaan veel vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en richten bedrijven zich bovendien meer op bedrijfssport en -fitness. Met de vele publieke en private partners die verbonden zijn in de Alliantie Olympisch Vuur werkt het kabinet graag samen om de brede maatschappelijke doelstellingen van het Olympisch Plan te realiseren. Het kabinet ziet dit als een aansprekende en hedendaagse vorm van publiekprivate samenwerking. De sportsector is internationaal georganiseerd. De wijze waarop (top)sportcompetities georganiseerd zijn en waarop de burger sport kan uitoefenen, als amateur of als professional, is mede afhankelijk van internationale en Europese wetgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van vrij verkeer en privacy, en de regels van internationale sportfederaties. In Europees verband is dit kabinet een groot voorstander van subsidiariteit. De Europese Unie moet alleen dingen doen die een duidelijke meerwaarde hebben op nationaal beleid. De Europese Commissie richt haar acties vooral op het ondersteunen en zo nodig aanvullen van de aanpak van grensoverschrijdende uitdagingen. Hierbij kan gedacht worden aan geweld en onverdraagzaamheid bij sportevenementen, het uitwisselen van data, sportstatistieken en best practices ten behoeve van de beleidsontwikkeling en het coördineren van een EU-aanpak ten aanzien van doping en privacy, fraude en de activiteiten van sportmakelaars. Nederland vindt het EU-niveau hiervoor geschikt vanwege de toegevoegde waarde die samenwerking kan hebben ten opzichte van louter nationaal optreden. Pagina 59

Pagina 61

Voor vakbladen, online whitepapers en edities zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw gidsen.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication