Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Praktijkvoorbeeld 012 Beleidsbrief sport | 67 Bevolking 50-64 jaar In januari 2011 is de rapportage Sport 2010 van het SCP aan de Tweede Kamer toegezonden.25 Daarin zijn de meest actuele gegevens en inzichten verzameld op het gebied van bewegen en de actieve en passieve sportdeelname. Samen met andere kennisinstituten heeft het SCP een analyse gemaakt van sport en bewegen in de verschillende levensfasen. Conclusies zijn onder andere dat de sportdeelname het afgelopen decennium is gestegen, maar dat deze stijgende lijn zonder maatregelen de komende jaren gaat afvlakken. Ouderen van nu sporten meer dan 100 hun leeftijdgenoten vroeger maar er is nog een enorme groeipotentie. Het sportaanbod – zowel de dienstverlening van 80 sportverenigingen als de sportaccommodaties – lijkt onvoldoende toegesneden op de vraag. Met het programma ‘Sport en bewegen 60 in de buurt’ en het beter benutten van publiekprivate samenwerking wil het kabinet stimuleren dat deze leemtes 40 worden ingevuld. Oudere sporters hechten meer aan klantvriendelijkheid, sfeer, veiligheid, netheid, een gunstige prijs en advies dan jongere sporters. Mening 0 leeftijdsgroepen 2008 (in procenten). (rapportage Sport 2010) 100 20 80 65-74 jaar 60 40 20 0 Sociale veiligheid Vriendelijkheid personeel Behulpzaamheid personeel Mensen kunnen ontmoeten Aandacht voor blessures Netheid kleedruimten Gunstige prijs Advies arts 25 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30234 nr. 32, bijlage. A. TiessenRaaphorst, D. Verbeek, J. de Haan en K. Breedveld (red.) rapportage Sport 2010. Den Haag/’s Hertogenbosch: SCP en W.J.H. Mulier Instituut, 2010. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 67 SCP Rapportage Sport 2010

Pagina 68

Scoor meer met een e-commerce shop in uw sportbladen. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaven online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication