68 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vervolgtraject Beleidsbrief sport Deze beleidsbrief geeft een beschrijving van het (top)sport- en beweegbeleid op hoofdlijnen. De genoemde acties en prioriteiten geven een duidelijk accent voor dit beleid en worden in de loop van 2011 verder uitgewerkt. Dit zal in nauwe samenwerking met de sportsector, lokale overheden, het bedrijfsleven en andere partners plaatsvinden. In het najaar van 2011 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de wijze waarop de in deze beleidsbrief aangekondigde acties concreet worden uitgewerkt, inclusief financiële consequenties. Voor de acties die betrekking hebben op het topsportbeleid zal dit in 2012 plaatsvinden. Pagina 67

Pagina 69

Heeft u een archief, i paper of digi-onderwijs catalogi? Gebruik Online Touch: mailing digitaal uitgeven.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication