Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 75 Rode kaart voor ongewenst gedrag Dit actieplan zet in op het creëren van een veiliger sportklimaat waarbij iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Geheel in lijn met waar dit kabinet voor staat, namelijk ‘Nederland Veiliger’. Met de maatregelen in dit plan wordt enerzijds ingezet op het voorkomen van ongewenst gedrag bij of in de sport en anderzijds op een ‘zero tolerance’-beleid van zaken die niet door de beugel kunnen. De maatregelen zijn onder te verdelen in vier hoofdlijnen welke de komende tijd verder worden uitgewerkt met de partners. Het actieplan en de daarin vervatte maatregelen is tot stand gekomen in overleg met de sport (NOC*NSF, KNVB en KNHB), gemeenten (VNG en VSG), en MO-groep Welzijn. 1. Strakke handhaving van spel- en gedragsregels en het tuchtrecht Het zich houden aan gedrags-, spel- en wedstrijdregels is een belangrijk element van een goed sportklimaat. Daarbij hoort ook een goed georganiseerd systeem van tuchtrecht. NOC*NSF, KNVB en KNHB zullen zich voor de georganiseerde sport in den brede, in afstemming met de betrokken sportbonden en sportverenigingen, inzetten voor de ontwikkeling, implementatie en borging van in ieder geval de volgende maatregelen. 1.1 Maatregelen spelregels • Er wordt ingezet op het bevorderen, verduidelijken en aanscherpen van spelregels die een positieve bijdrage leveren aan sportiviteit en respect; • nieuwe leden en ouders van jeugdleden worden bekend gemaakt met de spelregels; • er worden voor iedereen duidelijke en toegankelijke richtlijnen opgesteld over straftoemeting bij ongewenst gedrag op het veld; • er wordt ingezet op het strak handhaven van de spelregels door de arbitrage; • er wordt ingezet op de invoering van de zogenaamde ‘pre match briefing’ waarbij Pagina 74

Pagina 76

Heeft u een rapport, onlinemag of online drukwerk? Gebruik Online Touch: flyer online bladerbaar publiceren.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication