76 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de wedstrijd met scheidsrechters/officials (en grensrechters), beide aanvoerders en beide coaches afspraken worden gemaakt over mogelijke – ongewenste – situaties in het veld. 1.2 Maatregelen tuchtrecht • Voor kleine sportbonden wordt uniform tuchtrechtspraak ingevoerd en wordt aangesloten bij het ISR (Instituut Sportrechtspraak); • strafbepalingen, registratie en uitsluitingen zullen worden aangescherpt; • excessen worden verplicht gemeld bij tuchtcommissies; • onderzocht wordt of tuchtcommissies eigenstandig aangifte kunnen doen van een strafbaar feit. Daarnaast heeft de taskforce van de KNVB de volgende maatregelen voorgesteld, waarover de verenigingen zich nog moeten uitspreken: • spelers die zich schuldig maken aan geweld tegen scheidsrechters wacht een minimale schorsing van drie jaar tot een maximale straf van ontzetting uit het lidmaatschap; • bij collectieve vechtpartijen moet de tuchtcommissie sneller hele teams uit de competitie kunnen nemen; • de tuchtcommissie moet sneller uitspraak doen bij wangedrag; • de tuchtcommissie moet bij geweld eerder een voorlopige schorsing of opschorting van wedstrijden opleggen. 1.3 Maatregelen gedragsregels • Er wordt een sportbreed format opgesteld over gewenst gedrag met aandacht voor verbaal en fysiek geweld van publiek, ouders, spelers, trainers/coaches, verzorgers, scheidsrechters en bestuurders; • alle verenigingen zetten in op een actief preventief beleid, met gebruikmaking van het sportbrede format over (on)gewenst gedrag; • per sportvereniging zullen op basis van en passend binnen het format eigen – aanvullende – gedragsregels worden opgesteld en duidelijk zichtbaar worden gemaakt voor iedereen. 2. Aanpak van excessen bij de sport Om excessen bij de sport te kunnen aanpakken is het belangrijk om duidelijk met elkaar te omschrijven welke gedragingen we onder excessen en ongewenst gedrag verstaan, maar ook wie welke verantwoordelijkheid heeft en moet nemen om dit gedrag aan te Pagina 75

Pagina 77

Voor vakbladen, online gebruiksaanwijzingen en jaarverslagen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw nieuwsbrieven.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication