78 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4. Vrijwilligers in de sport staat stellen om ongewenst gedrag en excessen aan te pakken en te voorkomen Om gewenst gedrag in de sport te bereiken wordt ook ingezet op de bewustwording van gewenst gedrag, de mogelijkheden om dat gewenste gedrag te bewerkstelligen en de rol van iedereen die zich op of om het sportveld bevindt. NOC*NSF, KNVB en KNHB zullen zich voor de georganiseerde sport in den brede, in afstemming met de betrokken sportbonden en sportverenigingen, inzetten om deze bewustwording in gang te zetten en zullen daarbij waar nodig samenwerken met de VNG/gemeenten. De hieronder genoemde maatregelen zullen daarbij in ieder geval worden gehanteerd. 4.1 Bewustwording van het belang van gewenst gedrag in de sport bij bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters, ouders, (jeugd)sporters • Door het ontwikkelen en opzetten van een communicatiestrategie gericht op bewustwording bij sportkader, (jeugd)sporters en hun ouders; • door het creëren van (media-)aandacht voor dit thema; • door het inzetten van topsporters, topcoaches en topscheidsrechters als rolmodel; • een aftrap van dit actieplan in aanwezigheid van de bestuurlijke partners en de gekozen ambassadeurs; • het aanbieden van workshops over gewenst gedrag. 4.2 Ondersteunen van bestuurders van bonden en verenigingen • Er wordt een handboek/toolkit ontwikkeld voor sportbestuurders met concrete producten, gerichte activiteiten en een duidelijke rolverdeling gericht op iedereen op en rond de sport, in samenwerking met VNG/gemeenten en de Rijksoverheid en haar partners; • bestuurders worden geschoold om het handboek of de toolkit goed te kunnen toepassen. 4.3 Ondersteunen van trainers en coaches • In reguliere opleidingen van sportkader zal het omgaan met lastig gedrag en het stellen en handhaven van grenzen worden opgenomen; • huidige trainers/coaches zullen op dit thema worden bijgeschoold, waarbij ook specifiek zal worden ingezet op het omgaan met lastige teams en of groepen. Pagina 77

Pagina 79

Scoor meer met een online winkel in uw flyers. Velen gingen u voor en publiceerden folders online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication