Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 77 pakken. Het gaat bijvoorbeeld over geweld, agressie en gevaarlijk spel op het veld onderling, maar ook om verbaal en fysiek geweld van sporters, coaches, trainers, ouders richting arbitrage en jegens elkaar. NOC*NSF, KNVB en KNHB zullen zich voor de georganiseerde sport in den brede, in afstemming met de betrokken sportbonden en sportverenigingen, inzetten om deze richtlijnen te ontwikkelen en te verspreiden en zullen daarbij gebruikmaken van de inzet en de kennis van de VNG en de politie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of bij strafbare feiten aangifte kan worden gedaan door een ander dan het slachtoffer en ook nemen zij het voortouw bij het opnemen van de setting sport in het integrale (lokale) veiligheidsbeleid. 2.1 Aanpak van excessen door de sport • Er worden heldere richtlijnen ontwikkeld en actief verspreid voor het omgaan met excessen (waaronder seksuele intimidatie, bedreigingen en discriminatie) en ook zullen er voldoende vertrouwenspersonen worden gerealiseerd; • verenigingen waar excessen (vaker) voorkomen zullen actief worden ondersteund; • bij geweld dat heeft plaatsgevonden bij een sportvereniging kan aangifte van een strafbaar feit bij de politie worden gedaan door de vereniging in plaats van door het individu. 2.2 Aanpak van excessen bij de sport op het terrein van politie en Justitie • Het oppakken en behandelen van aangiften en inzetten op zwaardere bestraffing van de dader(s) bij geweld tegen scheidsrechters. Om scheidsrechters betere bescherming te bieden, kan het OM een zwaardere strafeis stellen vergelijkbaar met strafeisen bij geweld tegen gekwalificeerde slachtoffers zoals de slachtoffers die in een afhankelijkheidsrelatie verkeren, slachtoffers van burgermoed, professionals en ambtsdragers. • het ontwikkelen en actief verspreiden van heldere richtlijnen voor het omgaan met excessen inclusief het optreden hierbij door de politie; • indien door opruiende, discriminerende of intimiderende teksten (spreekkoren) de openbare orde en veiligheid in het geding is, of een strafbaar feit wordt gepleegd, zal er overeenkomstig worden opgetreden door politie en OM. 3. Aansluiting van de sport bij (lokaal) integraal veiligheidsbeleid Rijk en gemeenten nemen sport mee in de ontwikkeling van het integrale veiligheidsbeleid onder meer door dit op te nemen, dan wel uit te werken met onder andere de VNG en de Rijksoverheid en haar partners. Pagina 76

Pagina 78

Heeft u een handleiding, onlinemag of eonderwijsmagazines? Gebruik Online Touch: studiegids online op uw website plaatsen.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication