Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 9 Sport en bewegen in de buurt Sporten en bewegen zijn voor veel mensen een populaire vorm van vrijetijdsbesteding en het is vooral ook leuk om te doen. Wekelijks zijn miljoenen mensen direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten. Ze nemen zelf deel aan deze activiteiten, leveren hier als vrijwilliger een actieve bijdrage aan of ze leven mee met (top)sporters langs de lijn of via de media. Sport en beweging dragen bij aan sociale en educatieve doeleinden zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie, maar ook aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Het kabinet hecht veel waarde aan sport en bewegen als basis voor een gezonde en actieve leefstijl, waarbij keuzevrijheid voor het individu voorop staat. De ambitie is dat voor iedere Nederlander die dat wil een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Samen met andere partijen zoals de sportsector, lokale overheden en het bedrijfsleven wil het kabinet voorwaarden scheppen om mensen (meer) te kunnen laten sporten en bewegen, zowel in de stad als op het platteland. Het kabinet omarmt daarbij het particuliere initiatief en de publiekprivate samenwerking. Naar een veiliger sportklimaat Dit kabinet staat voor ‘Nederland Veiliger’. Daarbij hoort ook veilig kunnen sporten, zowel op het speelveldje in de buurt als bij de sportvereniging. Intimidatie, vandalisme en geweld horen niet in de sport thuis. Om de sport veiliger te maken zodat iedereen met plezier kan sporten, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie maatregelen opgesteld samen met de sport- en welzijnssector en gemeenten. Deze worden toegelicht in het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, dat als bijlage bij deze beleidsbrief is toegevoegd.2 Veilig sporten betekent ook verantwoord sporten en bewegen. 2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30234 nr. 36. Pagina 8

Pagina 10

Heeft u een spaarprogramma, i paper of digi clubbladen? Gebruik Online Touch: rapport online bladerbaar maken.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication