10 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zo kan het risico op sportblessures en sportuitval zo veel mogelijk worden verkleind en kunnen medische kosten en arbeidsverzuim zo veel mogelijk worden beperkt. Uitblinken in sport Behalve in breedtesport investeert het kabinet in topsport. Topsport levert ons niet alleen medailles op, maar ook een ‘wij-gevoel’ en nationale trots. Het geeft mensen plezier, een gevoel van saamhorigheid en het inspireert tot het verleggen van de eigen grenzen. Topsport kan ook een positieve uitstraling hebben richting de breedtesport. Door grote topsportevenementen te organiseren laat Nederland zien waartoe een klein land in staat kan zijn. Dit zet niet alleen Nederland en de Nederlandse topsport op de kaart, maar geeft ook een grote impuls aan de gaststad en de regionale economie. Internationaal gezien bieden de organisatie van en Nederlandse deelname aan grote topsportevenementen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven om zich te profileren in het buitenland. Dit kabinet wil de economische betekenis van topsport en breedtesport, zowel nationaal als internationaal, beter benutten. Olympische ambitie Het kabinet acht het Olympisch Plan 2028 van grote waarde voor de samenleving in het algemeen en de sport in het bijzonder. Het daagt Nederland uit om te excelleren op alle niveaus en het creëert de randvoorwaarden om toe te werken naar een sportieve en vitale samenleving. Ons land kan in economisch, ruimtelijk en sociaal opzicht profiteren van het Olympisch Plan. Het kabinet omarmt de ambities uit het Olympisch Plan 2028 en ondersteunt het streven om de Olympische en Paralympische Spelen naar Nederland te halen. Het kabinet wil hierbij wel werken aan toespitsing en concretisering van de rijksinzet voor het Olympisch Plan. Speerpunten voor het kabinet zijn sport en bewegen in de buurt en uitblinken in sport, het versterken van de economische betekenis van sport en de voorbereidingen op een mogelijk bid voor de Olympische Spelen. Pagina 9

Pagina 11

Voor reclamefolders, online studiegidsen en PDF's zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw uitgaven.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication