zijn op lange termijn (2020 en verder). Het doel van een talentenprogramma is om binnen vier jaar een potentialprogramma te worden. Financiering: deze programma’s komen in aanmerking voor Lotto Basisfinanciering, extra ondersteuning voor individuele medaillekandidaten, financiering van talentontwikkeling en extra ondersteuning vanuit Mission (Partners in Sport, voorheen Ambition). Topsport Topsportdisciplines die voldoen aan de algemene focuscriteria ontvangen financiering als parttime programma. 4. Parttime programma’s Parttime programma’s zijn alle als topsport erkende disciplines die niet voldoen aan alle Top 10-focuscriteria. Deze programma’s hebben echter wel een omvang van minimaal 125 dagen, presteren wel en er is sprake van commitment van de bond. De komende vier jaar moeten deze programma’s benutten om zich door te ontwikkelen tot fulltime programma, zodat ze na 2016 mogelijk wel een bijdrage kunnen leveren aan de collectieve Top 10-ambitie. Financiering: deze programma’s komen in aan24 | TOPSPORT | AMBITIE: IN DE TOP 10 VAN DE WERELD merking voor Lotto Basisfinanciering en daarnaast kunnen individuele medaillekandidaten worden ondersteund. Internationale wedstrijdsport Niet-Olympische disciplines met tussen de 24 en 38 (dames/gemengd) of 24 en 55 (heren) deelnemende landen op de WK, die voldoen aan de algemene focuscriteria, ontvangen financiering als internationaal wedstrijdsportprogramma. 5. Internationale wedstrijdsportprogramma’s Financiering: deze programma’s komen in aanmerking voor Lotto Basisfinanciering. Overige programma’s De programma’s die niet voldoen aan de focus criteria komen niet meer voor financiering in aanmerking. Voor deze programma’s is een afbouwregeling opgesteld. Bedrijfsmatige aanpak Bij de ondersteuning en financiering van topsport hanteert de sport een bedrijfsmatige aanpak: investeringen in topsport zijn gebaseerd op maatwerk en flexibiliteit. Bonden kunnen voor programma’s die aan de focuscriteria voldoen, financiering aanvragen door een compact plan voor het hele programma in Pagina 23

Pagina 25

Heeft u een catalogus, onlinekat of digi-onderwijs catalogussen? Gebruik Online Touch: krant online publiceren.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication