FOTO: ANP PHOTO te dienen. Het Topsportmanagement van NOC*NSF (de manager Topsport en de Technisch Directeur) beoordelen de plannen en kennen op basis daarvan al dan niet fi nanciering toe. Zij leggen hierover verantwoording af aan een toezichthoudend orgaan, dat bestaat uit experts van bonden en een onafhankelijke voorzitter. Programma’s krijgen in beginsel altijd fi nanciering voor een periode van vier jaar, maar als een programma niet voldoende vooruitgang boekt, kan dat worden herzien. SPORTAGENDA 2016 | 25 Pagina 24

Pagina 26

Scoor meer met een webshop in uw sportbladen. Velen gingen u voor en publiceerden boeken online.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication