Bart Zijlstra, ministerie van VWS “We omarmen de am “Topsport vervult een belangrijke rol in de samenleving”, zegt Bart Zijlstra, directeur Sport op het ministerie van VWS. “Het geeft het gevoel dat we samen sterk staan. We genieten van excellente prestaties. Topsport heeft een voorbeeldfunctie: als je je ergens voor inzet, kun je je doelen bereiken.” De overheid ondersteunt dan ook de Top 10-ambitie van de sport, maar voelt zich met name verantwoordelijk voor de maatschappelijke aspecten van topsport. Het uitgangspunt van de overheid is dat de sport zelf verantwoordelijk is voor de prestaties die geleverd worden. “De sport stelt zelf doelen. De Top 10-ambitie is niet het doel van de overheid. Je zou kunnen zeggen: alles wat in de sporthal of op het sportveld gebeurt, is 26 | TOPSPORT | AMBITIE: IN DE TOP 10 VAN DE WERELD in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de sport zelf. En dat wordt in de Sportagenda ook zo opgepakt.” Maatschappelijke dimensie van topsport “Een mooi initiatief van de sport zijn de CTO’s. Kern daarvan is dat topsporters zo veel mogelijk tijd besteden aan sport, door trainen, studeren en wonen zo dicht mogelijk bij elkaar te organiseren. Door de kruisverbinding met andere sporten wordt een meerwaarde behaald. We vinden het belangrijk dat sporters de gelegenheid hebben om een startkwalificatie te behalen voor een andere loopbaan na hun sportcarrière.” Ook het variabel stipendium voor topsporters wordt door VWS gefinancierd. “Dat zorgt ervoor dat topsporters een basisinkomen hebben, zodat ze daadwerkelijk sport als vak kunnen beoefenen. Dat is een uiting van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als wij met elkaar vinden dat mensen die keuze moeten kunnen maken, dan moeten we ook gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het inkomen daarvoor.” Zoals de overheid ook voorziet in het inkomen van studenten dus. Evenementenbeleid is een ander topsportaspect dat de overheid actief ondersteunt. Niet zozeer omdat het voor Nederlandse topsporters mooi is een podium in eigen land te hebben – “oranje tribunes zijn een extra duwtje in de rug” – maar vooral vanwege de economische en Pagina 25

Pagina 27

Voor flyers, online onderwijsmagazines en publicaties zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw artikelen.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication