Aanpak op basis van inhoudelijke pijlers Vele factoren bepalen of we de Top 10-ambitie kunnen realiseren. Kunnen bijvoorbeeld onze talenten zich optimaal ontwikkelen, is de infrastructuur toereikend en beschikt het kader over voldoende kwaliteiten? Hieronder lees je op welke inhoudelijke pijlers de sport de komende vier jaar inzet en hoe ze haar doelstellingen op deze gebieden wil realiseren. Talentontwikkeling Doelstelling: optimale talentherkenning en talentontwikkeling Concurrerende landen leggen zich steeds meer toe op talentontwikkeling. Nederland kan niet achterblijven. Daarom zet de sport in op een meer planmatige aanpak van talentontwikkeling door bonden (meerjarige opleidingsplannen en -programma’s), meer ondersteuning voor bonden bij het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s en een effectievere besteding van fi nanciële middelen. Wat gaan we doen? De sport gaat meer geld vrijmaken voor talentont28 | TOPSPORT | AMBITIE: IN DE TOP 10 VAN DE WERELD wikkeling en talentherkenning. De Pilot Talentherkenning, die gericht is op het structureel en gericht herkennen van talenten, wordt doorontwikkeld en er komen zij- en instroomprogramma’s. Ook komen er meer gespecialiseerde talentcoaches en wordt geinvesteerd in hun kwaliteit. Ten slotte worden de opleidingsprogramma’s van bonden doorontwikkeld, waarbij de focus ligt op ‘van papier naar praktijk’. Topsportinfrastructuur Doelstelling: optimale condities voor talenten en topsporters Nederland telt vier Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en vijf Nationale Topsport Centra (NTC’s), waar topsporters en talenten op één locatie fulltime kunnen trainen, studeren en wonen. Met de CTO’s is een landelijke dekking gegarandeerd. De komende jaren zetten we daarom niet zozeer in op kwantiteit, maar vooral op kwaliteit. We concentreren onze topsportfaciliteiten in de bestaande CTO’s en NTC’s. Een ander belangrijk speerpunt is de versterking van de regionale infrastructuur, omdat er door de komst van de CTO’s en NTC’s een gat is ontstaan tussen de regionale instroomprogramma’s en de s-1- en seniorenprogramma’s op de CTO’s en NTC’s. Daar Pagina 27

Pagina 29

Scoor meer met een webshop in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden magazines online.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication