FOTO: ANP PHOTO om willen we regionale talentlocaties realiseren voor regionale opleidingsprogramma’s van bonden. Wat gaan we doen? De sport gaat de kwaliteit van de topsport- en talentinfrastructuur verder verbeteren. Daarbij focust de sport op Top 10-programma’s, programma’s met een goed toekomstperspectief en de beste sporters. In beginsel is het uitgangspunt dat er zo veel mogelijk faciliteiten geclusterd worden. Dat kan betekenen dat het aantal NTC’s wordt afgebouwd. De regionale talentinfrastructuur wordt versterkt. Daarin heeft NOC*NSF een regierol, sportbonden zijn sportinhoudelijk verantwoordelijk en lokale en regionale partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Specifi eke aandacht gaat naar de doorontwikkeling van expertise, zodat sporters zo goed mogelijk kunnen worden begeleid op fysiek, mentaal en medisch gebied en op de gebieden voeding en lifestyle coaching. Door in te zetten op fl exibel onderwijs, op basis van aanpassing van wet- en regelgeving en fi nanciële ondersteuning, wil de sport de mogelijkheid om topsport en studie te combineren verder verbeteren. De huisvesting van talenten wordt ten slotte verder gecentraliseerd. SPORTAGENDA 2016 | 29 Pagina 28

CTO's

Scoor meer met een e-commerce shop in uw nieuwsbrieven. Velen gingen u voor en publiceerden mailings online.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication