Topsportkader Doelstelling: een hogere kwaliteit van het topsportkader Technisch directeuren zijn verantwoordelijk voor de aansturing van topsportprogramma’s. Onder hun verantwoordelijkheid doen de bondscoaches en talentcoaches hun werk. De competenties van dit topsportkader zijn van wezenlijke invloed op het succes van de topsport. Het aantrekken van goede topcoaches is echter lastig, vooral doordat er geen hoogwaardige opleidingsstructuur bestaat. Daarom zet de sport in op de inrichting van een professionele opleidingsstructuur voor aspirant-topcoaches en een leer- en ontwikkelprogramma voor topcoaches en technisch directeuren. Wat gaan we doen? De sport faciliteert continue competentieontwikkeling van aspirant-coaches, coaches en technisch directeuren. De formele opleidingsstructuur van aspirant-coaches wordt verbeterd. Door ontwikkeling van een hrm-structuur krijgen coaches een beter beroepsperspectief. Opleiding en ontwikkeling, een ruimer mandaat en betere ondersteuning geven een impuls aan de kwaliteit van technisch directeuren. Medisch Doelstelling: optimale topsportmedische begeleiding voor toptalenten en topsporters Op medisch gebied verdienen topsporters begeleiding op topniveau. Hoewel Nederland weliswaar over veel goede sportartsen beschikt, zijn er te weinig topsportartsen. Bovendien is hun focus vooral gericht op genezing en minder op prestatieverbetering. De sport zet daarom in op clustering van expertise en de opbouw van een netwerk van topsportspecialisten. Wat gaan we doen? De sport centraliseert de medische begeleiding en clustert specialistische zorg rondom CTO’s, zodat betere trainingsondersteuning en wedstrijdbegeleiding geboden kunnen worden. De toegankelijkheid van de basismedische begeleiding voor alle toptalenten en topsporters wordt vergroot. De focus ligt daarbij op medaillekandidaten. Ten slotte investeert de sport in een kwaliteitsverbetering van topsportartsen door het vergroten van de ervaring, het inrichten van een masterclass, multi disciplinair overleg en eenduidige registratie. 32 | TOPSPORT | AMBITIE: IN DE TOP 10 VAN DE WERELD CTO's

Pagina 33

Heeft u een presentatie, zmags of ehandleidingen? Gebruik Online Touch: folder digitaal maken.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication