Doping Doelstelling: verbetering van de effi ciency, effectiviteit en uitvoering van het antidopingbeleid Bij de Nederlandse sportieve ambities hoort een effectief en effi ciënt antidopingbeleid dat het gebruik, de verstrekking en de handel in dopinggeduide middelen tegengaat. In Nederland is de Dopingautoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het anti dopingbeleid. Deze organisatie kampt met teruglopende budgetten, kostenstijgingen, steeds strengere eisen van de internationale dopingautoriteit WADA en steeds complexere dopingzaken. Om de huidige omvang en kwaliteit van het Nationale Controle Programma te waarborgen zijn daarom extra fi nanciële middelen nodig. Ook verbetering van de effi ciency en effectiviteit van het controleprogramma en een adequate uitvoering van het beleid vragen de aandacht van de sport.Bij de uitvoering van het antidopingbeleid zijn behalve de Dopingautoriteit ook vele andere partijen betrokken. Een heldere en effectieve verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is van wezenlijk belang. Die verdeling is nu onvoldoende duidelijk en effectief. Ook de onderlinge communicatie en samenwerking moeten worden versterkt. Ten slotte is ook meer centralisatie wenselijk; de huidige decentrale uitvoering van taken leidt tot knelpunten in de uitvoering van het antidopingbeleid. Wat gaan we doen? De sport gaat een kwaliteitsimpuls geven aan het Instituut Sportrechtspraak om de centralisatie van regelgeving en tuchtrechtspraak te bevorderen. Het Nationale Controle Programma wordt geëvalueerd; de (beschikbare) middelen en het aantal en de toepassing van dopingcontroles worden opnieuw op elkaar afgestemd. Ook gaat de sport de mogelijkheden onderzoeken om een correcte uitvoering van het antidopingbeleid door bonden te kunnen waarborgen. Ten slotte wil de sport een structurele invulling geven aan de communicatie tussen betrokkenen en de informatieverstrekking aan bonden en sporters verbeteren. Positie topsporter Doelstelling: versterking van de positie van topsporters Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat het vak van topsporter meer waardering verdient. Daarom wil de sport de positie van topsporters versterken. Financieel, maar ook als het gaat om toekomstperspectief en inspraakmogelijkheden. SPORTAGENDA 2016 | 33 Pagina 32

Pagina 34

Voor archief, online gidsen en jaarverslagen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw uitgaves.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication