Wat gaan we doen? Vooral voor oudere topsporters blijkt continuering van een sportloopbaan vaak onaantrekkelijk, zowel vanuit carrièreperspectief als om financiële redenen. Om sporters die bijdragen aan de Top 10- ambitie voor de sport te behouden, komt er daarom een aanvullend stipendium. De sport gaat hiervoor structurele financiering veiligstellen. Verder wordt het netwerk van dienstverlening aan en faciliteiten voor topsporters versterkt. Het huidige voorzieningenniveau (op het gebied van o.a. vervoer, medisch, onkostenvergoeding, studie) wordt voor zover mogelijk verbeterd of vernieuwd, doch minimaal gehandhaafd. Daarnaast schenkt de sport meer aandacht aan de bredere (maatschappelijke en persoonlijke) ontwikkeling van sporters tijdens hun sportloopbaan, hetgeen hun perspectief op een toekomst na de sport moet vergroten. Daartoe gaat de sport onder meer de voorzieningen doorontwikkelen op het gebied van de begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan Goud op de Werkvloer, transitietrajecten voor de carrière na de sport, en overige vormen van begeleiding. Ten slotte wordt ingezet op een vergroting van de vertegenwoordiging en inbreng van sporters in het topsportbeleid. Zo zal de sport (voormalige) top34 | TOPSPORT | AMBITIE: IN DE TOP 10 VAN DE WERELD sporters meer betrekken bij de realisatie van topsportbeleid, onder andere via de inrichting van een digitaal platform en de voorbereiding van topsporters op bestuurlijke functies. Ook wordt de vertegenwoordiging van topsporters op bondsniveau optimaal ingericht, zodat topsporters inspraak hebben in het topsportbeleid binnen de bond. De sport ondersteunt de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter. High performance services Doelstelling: kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de high performance services Expertise is in toenemende mate van belang om in de topsport te excelleren. De verschillen worden immers steeds kleiner en steeds vaker maken details het verschil. Daarom heeft NOC*NSF experts aangesteld op medisch en mentaal gebied en op het gebied van technologie, krachttraining en voeding. Zij houden niet alleen het theoretische kennisniveau op peil, maar zijn ook praktisch inzetbaar voor topsportprogramma’s van bonden. Daarnaast is het belangrijk dat we weten wat onze concurrenten doen. Hoe presteren wij in vergelijking met anderen? Op welke manieren slagen Pagina 33

Pagina 35

Voor clubmagazines, online folders en flyers zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw sportbladen.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication