O m de ambities op het gebied van sportparticipatie en topsport te realiseren, hebben we sterke sportbonden1 en een sterk NOC*NSF nodig. Sterke sportbonden zijn de basis van een divers sportlandschap en de onbetwiste autoriteit in hun sport. Zij sturen de duurzame ontwikkeling van de eigen sporttak in Nederland. Dit deel van de Sportagenda beoogt richting te geven aan de ontwikkeling van sportbonden en NOC*NSF. Waar in de vorige beleidsperiode (2009-2012) de nadruk nog lag op het opleggen van verplichtingen en een focus op een selecte groep bonden, is het beleid nu eerder inspirerend, breed en gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid. Van zowel bonden als NOC*NSF wordt verwacht dat ze zelf werken aan hun eigen ontwikkeling en effectiviteit. 1. Met sportbonden wordt in dit deel zowel gedoeld op het (vrijwillige) verenigingsdeel als op de (professionele) arbeidsorganisatie. 12 | VOORWAARDEN VOOR SUCCES | ORGANISATIEONTWIKKELING: VERBINDEND LEIDERSCHAP Pagina 11

Pagina 13

Voor club bladen, online club bladen en edities zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw kranten.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication