Strategie Een belangrijk uitgangspunt voor het beleid op het gebied van organisatieontwikkeling is dat de collectieve doelen van de sport gerealiseerd worden als 80 procent van de sportbonden zijn eigen doelen realiseert. Daarom luidt het strategische doel van de sport als volgt: 80 procent van de sportbonden slaagt erin de eigen inhoudelijke ambities en de ambities op het gebied van organisatieontwikkeling te realiseren. Verscheidene externe ontwikkelingen bemoeilijken de realisatie van de eigen doelstellingen: een steeds complexere omgeving, een veranderende maatschappij, veeleisende klanten en een toenemende commercialiteit. Willen bonden en NOC*NSF desondanks de eigen doelstellingen bereiken, dan vergt dat minimaal een strategisch sterk bestuur met verbindend vermogen, een kern van hoog gekwalifi ceerde professionals met enige functiespecialisatie en enige continuïteit van deze groep mensen. Specifi ek focust de sport de komende jaren op een vijftal aspecten, die op de komende bladzijden worden uitgewerkt. Het huis op orde Doelstelling: organisatorische versterking van sportbonden en NOC*NSF In 2008 hebben de sportbonden en NOC*NSF afgesproken dat bonden die in aanmerking willen komen voor Lottofi nanciering, aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen: de Minimale Kwaliteitseisen. De invoering van die eisen was goed, maar de effecten in de praktijk vragen om doorontwikkeling. Zowel inhoudelijk als wat betreft toetsing en sancties. Voor een daadkrachtige, eendrachtige en effectieve formulering en uitvoering van beleid verdient ook de strategische cyclus van bonden blijvende aandacht. Op het gebied van het besturingsmodel, de reglementen en besluitvormingsprocessen is er voor veel bonden nog een wereld te winnen. Wat gaan we doen? Alle bonden en NOC*NSF beschrijven in hun eigen jaarplannen en meerjarenplannen hun strategische cyclus en stellen vast op welke onderdelen zij gaan werken aan verbetering. Bonden die dat willen kunnen individuele ondersteuning krijgen. Verder gaat de sport collectief de Code Goed Sportbestuur en de Minimale Kwaliteitseisen doorontwikkelen en komt er een platform voor thematische kennisontwikkeling en -deling. SPORTAGENDA 2016 | 13 Pagina 12

KNGU

Interactieve internet boek, deze tijdschrift of drukwerk is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal publiceren van edrukwerk.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication